Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Berättigandebedömning vid radiologisk undersökning

För att säkerställa att patientens undersökning är berättigad ställs krav på alla inblandade i remisskedjan. Remittenten ansvarar för att i remissen lämna tillräcklig information så att en berättigandebedömning kan göras.

Information

Enligt Strålskyddsmyndigheten ska alla undersökningar med joniserande strålning (röntgenstrålning) vara berättigad, d.v.s. att undersökningen ska ge en nytta för den enskilda patienten som är större än den skada som exponeringen riskerar att orsaka. Av vikt är att patienten undersöks med korrekt metodik och i rätt tid så att de med högre prioritet har företräde.

Andra yrkeskategorier än läkare (eller tandläkare) kan remittera till röntgenundersökning eller besluta om en undersökning är berättigad. Detta kan nu göras av olika yrkeskategorier med erforderlig kompetens (vilket avgörs av verksamhetschefen i berörd verksamhet) i enlighet med Socialstyrelsens regler för vem som får göra vad i vården.

 

Skriva röntgenremiss

 • Legitimerade läkare får skriva röntgenremisser. Remissen får i särskilda fall även skrivas av andra yrkeskategorier än läkare – se information under berättigandebedömning ovan.
 • Remissen ska innehålla frågeställning och relevanta fakta avseende anamnes och status så att radiologer/röntgensjuksköterskor ska kunna bedöma om undersökningen är berättigad, välja rätt undersökningsmetod samt prioritera när undersökningen önskas/skall utföras.
 • Om remissen inte bedöms berättigad och frågeställningen inte kan besvaras av annan metod utan joniserande strålning avvisas remissen.

Checklista för remittenter

 • Har undersökning redan gjorts? När? (på annat sjukhus? av annan remittent?)
 • Behövs undersökningen? Är den berättigad? (konsekvenser för vidare handläggning?)
 • Medicinsk frågeställning ska finnas. Är frågeställningen adekvat efter klinisk bedömning?
 • När önskas undersökningen? (akut? inneliggande eller elektiv?) Vid önskan om specifikt undersökningsdatum, skriv specifikt (ex. datum, vecka 36; under april månad) snarare än ”om 4 veckor”
 • Är patienten gravid? Ange isåfall om ev. undersökning med joniserande strålning kan vänta till efter förlossningen?
 • Om möjligt bör patienten ha fått information om hur undersökningen går till, samt om ev. förberedelser. Har detta skett?

Remissbedömning röntgen (berättigande, metod och tid)

 • Alla remisser granskas avseende berättigande, metodval och tidsprioritering.
 • Medicinsk frågeställning ska finnas i remissen.
 • Tidsprioritering kan vara akut (0–24 h), inneliggande eller elektiv. För inneliggande patienten räcker det oftast med undersökning inom 1–3 (7) dagar. Elektiva undersökningar kan önskas fr.o.m. 1 vecka och framåt. Vid SVF (standardiserat vårdförlopp) beror tidsprioriteringen på vilket förlopp som avses.
 • Röntgenkliniken accepterar endast remisser som ska utföras inom 6 månader.
 • Remissen svaras ut på samma sätt som den inkommit.
 • Om remissen inte bedöms berättigad avseende undersökning med joniserande strålning och frågeställningen inte kan besvaras av annan metod avvisas remissen.

Checklista för berättigandebedömning röntgen

 • Finns adekvat medicinsk frågeställning?
 • Kan frågeställningen besvaras lika bra eller bättre med en annan undersökningsmetod som inte innebär strålningsexponering bör man överväga att byta till den metoden (speciellt om det gäller en ung patient).
 • Kontrollera om annan utförd undersökning kan besvara frågeställningen. Gör isåfall om remissen till en ”Eftergranskning”.
 • Finns flera remisser på patienten från olika eller samma remittent? Kan dessa samordnas så att onödig bestrålning undviks?

Undersökning på jourtid

Under jourtid gäller att röntgenklinikens begränsade resurser ska användas för akuta fall som inte kan vänta tills nästa dag, d.v.s. de med hög prioritering.

Akutmärk därför inte remisser i onödan. Det finns goda möjligheter att få en akut eller subakut undersökning utförd nästkommande vardag.

För mer information läs följande: 

Röntgenundersökningar, handläggning av akuta undersökningar dagtid och jourtid

Remisser för eftergranskning, demonstration på rond eller multidisciplinär konferens (MDK)

Dessa remisser ska inte akutmärkas.

Dessa remisser hanteras av personal på Bildhanteringen (Röntgenkliniken) under kontorstid.

Remisser till demonstration eller MDK ska ha inkommit före kl. 15.00 för att tas upp på rond/konferens nästkommande dag.

Avseende akuta kirurgronden ska listan faxas till Bildhanteringen innan kl. 07.00 på ronddagen.

IV-kontrast vid röntgenundersökning

Vid DT- eller MRT-undersökningar som kräver tillförsel av intravenös kontrast ansvarar remittenten för att ett aktuellt kreatininvärde finns tillgängligt. Vikt och längd ska om möjligt anges på röntgenremissen inför beräkning av GFR.

Vid känd överkänslighet mot kontrastmedel måste detta anges i remissen.

Information för patient

Den som ska genomgå en undersökning med joniserande strålning ska innan undersökningen i möjligaste mån informeras om vilka fördelar och risker som undersökningen innebär. Om patienten är gravid ska informationen även omfatta de risker som undersökningen kan medföra för fostret.

Då de fördelar som en undersökning innebär för patienten är kopplade till den fortsatta handläggningen ska detta diskuteras mellan remittent och patienten innan remissen skrivs.

Röntgenkliniken har verksamhet i hela länet. Vissa undersökningar utförs bara på några av enheterna. Patienten måste därför vara beredd att resa till den röntgenavdelning som patienten blir kallad till.

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English