Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Rekommenderade läkemedel

Antibiotika Strama

Beslutsstöd för förskrivning av antibiotika, utbildningsprogram för vårdpersonal och informationskampanjer till allmänheten.

För rekommendationer om behandling med antibiotika hänvisar vi till den Nationella Strama-appen

Den finns för Android och iOS. I appen finns rekommendationer för antibiotikabehandling i slutenvård, och "Regnbågshäftets" rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård.

En uppdaterad version av Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (Regnbågshäftet) har skickats ut till vårdcentraler och kliniker. Fler exemplar kan beställas från smittskydd@regionvastmanland.se och en digital version finns på strama.se.

Arbetet med beroendeframkallande läkemedel

Varje år beslutar Koncernledningen om att en till två processöversyner ska genomföras i Region Västmanland. Processöversyn för Iatrogent - av vården orsakat läkemedelsberoende prioriterades under 2017-2018. En arbetsgrupp med representanter från olika delar av regionen arbetade förvaltningsövergripande med denna översyn. Anledningen till översynen var att Västmanland hade en mycket hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel jämfört med riket. Detta har medfört att många patienter utvecklat ett beroende av dessa läkemedel, vilket inte var avsikten med behandlingen från början.

Syftet med översynen var:

  1. Minska risken att patienter ska utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende
  2. Förbättra omhändertagande vid utvecklat iatrogent – av vården orsakat läkemedelsberoende

Översynen är avslutad och nu pågår det riktiga och viktiga arbetet – att sprida information, hålla i och hålla ut, följa upp och förbättra. För att lyckas med detta har en processägare, som är ansvarig för att hålla samman detta arbete, utsetts. Processägare är Mats Rothman, överläkare ortopedi, leg psykoterapeut samt verksamhetschef på Smärtrehab.

Nu pågår alltså det konkreta arbetet med att få in som rutin nya och gemensamma arbetssätt kring förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och omhändertagande av patienter med substansbrukssyndrom. 

På uppdrag av Läkemedelskommittén har två informationsläkare, Maria Brygg specialist i allmänmedicin vid Oxbackens vårdcentral och Mats Rothman, tillsatts med uppgift att stödja verksamheterna under införandet av nya arbetssätt men även att sprida kunskap om processen med information både till vårdpersonal och invånare i regionen. Under Maria Bryggs föräldraledighet finns Maria Kättström, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Viksängs vårdcentral tillgänglig.

 

Naloxon - läkemedel som motverkar överdos av opioider

Naloxon är ett läkemedel som tillfälligt tar bort effekten av opioider. Läkemedlet är ofarligt och enkel att ge då det är en nässpray som endast verkar om man har opioider i kroppen. Målet med Naloxon är att minska överdosdödligheten genom att förebygga allvarliga skador och dödsfall i miljöer där opioidöverdoser sker.

Förskrivning av Naloxon

Naloxon förskrivs till patienter som har en risk för opiodöverdos. Innan förskrivningen behöver patienten gå en kortare utbildning. Förskrivningen kan göras av Vuxenpsykiatriska beroendemottagningen samt läkare och sjuksköterskor som blivit godkända förskrivare efter avklarad utbildning. 

Läs mer i ledningssystemet: Naloxon- Behandling med Naloxon för personer med misstänkt opioidöverdos, dokument 48397-2

Barn och läkemedel

Många läkemedel saknar indikation eller beredningsformer som är anpassade till barn. Som hjälp och stöd har Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen tagit fram ett häfte med vanliga sjukdomstillstånd med behandlingsrekommendationer. Här hittar du också länkar till Eped, en databas med barnläkemedelsinstruktioner.

Rekommenderade läkemedel för barn 

Läs även om Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att "utvidga kunskap om barns läkemedel och deras användning". 

Listan distribueras till familjeläkarmottagningar under vecka 6. Vill du ha en egen lista, skicka ett mail till lakemedelskommitten@regionvastmanland.se 

Äldre och läkemedel

Vid läkemedelsbehandling av äldre finns många faktorer att ta hänsyn till. Både vad gäller patientens förmåga och funktion, men även läkemedlens egenskaper i form av biverkningsprofil, metabolism och utsöndring.

För de mest sjuka äldre och de i livets slutskede är det extra svårt, men också viktigt att behandla rätt. Expertgrupp äldre och läkemedel arbetar med rekommendationer anpassade till äldre. De har tillsammans med motsvarande expertgrupper från elva andra regioner tagit fram "Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre". Rekommendationerna syftar till att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka och sköra äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel.  

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2024


Socialstyrelsen, Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede

Läkemedelsgenomgångar Västmanland

Upphandlade läkemedel

Region Västmanland upphandlar läkemedel tillsammans med Region Uppsala, Region Gävleborg och landstinget Dalarna (Fyrklövern).

”Rekvisitionsläkemedels avtal gäller tom 2025-04-30 med möjlighet att förlänga tom 2027-04-30.”

Vid frågor kontakta Camilla Gustavsson, camilla.gustavsson@regionvastmanland.se  Farmaciservice, Enheten för Sjukvårdsfarmaci.

Se även

Diabetestekniska hjälpmedel

Varuförsörjningen i Fyrklövern + Sörmland har tecknat avtal om upphandling av diabetestekniska hjälpmedel. Hjälpmedlen förskrivs som vanligt av diabetessköterska eller läkare, och hämtas av patienten på valfritt apotek.


Kontakt

Milad Rizk

vice ordförande

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English