Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Beroendeframkallande läkemedel

Region Västmanland vill minska risken att utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende, samt förbättra omhändertagandet av de patienter som fastnat i ett vårdorsakat läkemedelsberoende.

Varje år beslutar Koncernledningen om att en till två processöversyner ska genomföras i Region Västmanland. Processöversyn för Iatrogent - av vården orsakat läkemedelsberoende prioriterades under 2017-2018. En arbetsgrupp med representanter från olika delar av regionen arbetade förvaltningsövergripande med denna översyn. Anledningen till översynen var att Västmanland hade en mycket hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel jämfört med riket. Detta har medfört att många patienter utvecklat ett beroende av dessa läkemedel, vilket inte var avsikten med behandlingen från början.

Syftet med översynen var:

 1. Minska risken att patienter ska utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende
 2. Förbättra omhändertagande vid utvecklat iatrogent – av vården orsakat läkemedelsberoende

Översynen är avslutad och nu pågår det riktiga och viktiga arbetet – att sprida information, hålla i och hålla ut, följa upp och förbättra. För att lyckas med detta har en processägare, som är ansvarig för att hålla samman detta arbete, utsetts. Processägare är Mats Rothman, överläkare ortopedi, leg psykoterapeut samt verksamhetschef på Smärtrehab.

Nu pågår alltså det konkreta arbetet med att få in som rutin nya och gemensamma arbetssätt kring förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och omhändertagande av patienter med substansbrukssyndrom. 

På uppdrag av Läkemedelskommittén har två informationsläkare, Maria Brygg specialist i allmänmedicin vid Oxbackens vårdcentral och Mats Rothman, tillsatts med uppgift att stödja verksamheterna under införandet av nya arbetssätt men även att sprida kunskap om processen med information både till vårdpersonal och invånare i regionen. Under Maria Bryggs föräldraledighet finns Maria Kättström, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Viksängs vårdcentral tillgänglig.

Naloxon - läkemedel som motverkar överdos av opioider

Naloxon är ett läkemedel som tillfälligt tar bort effekten av opioider. Läkemedlet är ofarligt och enkel att ge då det är en nässpray som endast verkar om man har opioider i kroppen. Målet med Naloxon är att minska överdosdödligheten genom att förebygga allvarliga skador och dödsfall i miljöer där opioidöverdoser sker.

Förskrivning av Naloxon

Naloxon förskrivs till patienter som har en risk för opiodöverdos. Innan förskrivningen behöver patienten gå en kortare utbildning. Förskrivningen kan göras av Vuxenpsykiatriska beroendemottagningen samt läkare och sjuksköterskor som blivit godkända förskrivare efter avklarad utbildning. 

Läs mer i ledningssystemet: Naloxon- Behandling med Naloxon för personer med misstänkt opioidöverdos, dokument 48397-2

Utfall 2020

Sedan processöversynen startade 2017 har vi i Västmanland minskat förskrivningen av 

 • Opioider med 34% - från 5:e till 14:e i riket
 • Bensodiazepiner med 36% - från 1:a till 5:e i riket
 • Bensodiazepinbesläktade medel med 24 %, från 7:e till 15:e i riket
 • Pregabalin med 5 % - från 10:e till 19:e i riket

Målsättningen är att Region Västmanland till 2022 ska ligga under eller i nivå med riksgenomsnittet för förskrivning av dessa läkemedel.

Måttet är DDD per tusen invånare och år

Dec 2020  Riket Västmanland
opioider          3 933           3 986   
bensodiazepinbesläktade medel        10 217           9 637   
bensodiazepiner          2 634           3 280   
pregabalin          1 038              932   

 

Beroendeframkallande läkemedel – stöd i vårdmötet

Arbetssätt vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel, och vid misstanke om läkemedelsberoende.

Stöd i Cosmic:

 • Vid diktering eller journalskrivning ska sökord: ”Beroendeframkallande läkemedel” användas. (Undersökord är: Riskbedömning, Läkemedelsplan, Uppföljning beroendeframkallande läkemedel).
 • Under ”Gemensamma dokument” i journalträdet finner man sedan inskriven information under ”Beroendeframkallande läkemedel”.
 • Patientinformation och ansvarsåtagande (kontrakt) inför förskrivning: Tryck på ”ny blankett”, skriv ”ber” i sökrutan, klicka på blanketten som kan skrivas ut.
 • Patientinformation vid läkemedelsberoende: Tryck på ”ny blankett”, skriv ”ber” i sökrutan, klicka på blanketten som kan skrivas ut.
 • Vid diagnosticerat substansbrukssyndrom, gör en överkänslighetsvarning i uppmärksamhetssignalen (se lathund i basläkemedelslistan)

Stödjande dokument: (se under Dokument)

 • Förskrivning, uppföljning och utsättning av beroendeframkallande läkemedel
 • Lathund för beroendeframkallande läkemedel
 • Diagnos av substansbrukssyndrom
 • Riskbedömning av substansbrukssyndrom
 • Smärtkartläggning
 • Utsättning av opioidanalgetika inklusive utsättningsscheman
 • Utsättningsscheman för bensodiazepiner och besläktade preparat

För frågor kring stöd:

Kontakta någon av informationsläkarna för beroendeframkallande läkemedel:
mats.rothman@regionvastmanland.se 
maria.brygg@regionvastmanland.se  (föräldraledig)
maria.kattstrom@regionvastmanland.se
Mats och Maria besöker vårdcentraler och berörda kliniker för att informera och föra dialog om de nya arbetssätten.

Naloxon – läkemedel som motverkar överdos av opioider

Naloxon är ett läkemedel som tillfälligt tar bort effekten av opioider. Läkemedlet är ofarligt och enkel att ge då det är en nässpray som endast verkar om man har opioider i kroppen. Målet med Naloxon är att minska överdosdödligheten genom att förebygga allvarliga skador och dödsfall i miljöer där opioidöverdoser sker.

Förskrivning av Naloxon

Naloxon förskrivs till patienter som har en risk för opiodöverdos. Innan förskrivningen behöver patienten gå en kortare utbildning. Förskrivningen kan göras av Vuxenpsykiatriska beroendemottagningen samt läkare och sjuksköterskor som blivit godkända förskrivare efter avklarad utbildning. 

Läs mer i ledningssystemet: Naloxon- Behandling med Naloxon för personer med misstänkt opioidöverdos, dokument 48397-2

Arbetet med beroendeframkallande läkemedel

Varje år beslutar Koncernledningen om att en till två processöversyner ska genomföras i Region Västmanland. Processöversyn för Iatrogent - av vården orsakat läkemedelsberoende prioriterades under 2017-2018. En arbetsgrupp med representanter från olika delar av regionen arbetade förvaltningsövergripande med denna översyn. Anledningen till översynen var att Västmanland hade en mycket hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel jämfört med riket. Detta har medfört att många patienter utvecklat ett beroende av dessa läkemedel, vilket inte var avsikten med behandlingen från början.

Syftet med översynen var:

 1. Minska risken att patienter ska utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende
 2. Förbättra omhändertagande vid utvecklat iatrogent – av vården orsakat läkemedelsberoende

Översynen är avslutad och nu pågår det riktiga och viktiga arbetet – att sprida information, hålla i och hålla ut, följa upp och förbättra. För att lyckas med detta har en processägare, som är ansvarig för att hålla samman detta arbete, utsetts. Processägare är Mats Rothman, överläkare ortopedi, leg psykoterapeut samt verksamhetschef på Smärtrehab.

Nu pågår alltså det konkreta arbetet med att få in som rutin nya och gemensamma arbetssätt kring förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och omhändertagande av patienter med substansbrukssyndrom. 

På uppdrag av Läkemedelskommittén har två informationsläkare, Maria Brygg specialist i allmänmedicin vid Oxbackens vårdcentral och Mats Rothman, tillsatts med uppgift att stödja verksamheterna under införandet av nya arbetssätt men även att sprida kunskap om processen med information både till vårdpersonal och invånare i regionen. Under Maria Bryggs föräldraledighet finns Maria Kättström, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Viksängs vårdcentral tillgänglig.

 

Naloxon - läkemedel som motverkar överdos av opioider

Naloxon är ett läkemedel som tillfälligt tar bort effekten av opioider. Läkemedlet är ofarligt och enkel att ge då det är en nässpray som endast verkar om man har opioider i kroppen. Målet med Naloxon är att minska överdosdödligheten genom att förebygga allvarliga skador och dödsfall i miljöer där opioidöverdoser sker.

Förskrivning av Naloxon

Naloxon förskrivs till patienter som har en risk för opiodöverdos. Innan förskrivningen behöver patienten gå en kortare utbildning. Förskrivningen kan göras av Vuxenpsykiatriska beroendemottagningen samt läkare och sjuksköterskor som blivit godkända förskrivare efter avklarad utbildning. 

Läs mer i ledningssystemet: Naloxon- Behandling med Naloxon för personer med misstänkt opioidöverdos, dokument 48397-2

Guldpillret 2018

Guldpillret 2018

till Västmanlands arbete med beroendeframkallande läkemedel.

 
Fotograf: Pax Engström Nyström

Dagens Medicins pris för bättre och säkrare läkemedelsanvändning går för andra* gången till Region Västmanland. 

Juryns motivering: ”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter och har redan genererat mätbara resultat.”

Läs mer på Dagens Medicins hemsida, se under Länkar.

* Guldpillret 2014 gick till Uppsala-Örebroregionens arbete med Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, där Västmanland varit drivande genom Gunnar Dahlberg, tidigare informationsläkare i Läkemedelskommittén.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English