Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Blodkomponenter

Erytrocyter leukocytreducerade

Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade

Förvaring av blodkomponenter före transfusion. Det är inte tillåtet att förvara blodkomponenter i avdelningens kylskåp. Erytrocyter skall förvaras i Blodcentralens blodkylskåp, blodkylen vid op/IVA eller i en godkänd blodkyl med temperaturövervakning enligt skriftligt avtal med Blodcentralen.

Erytrocyter hämtas i nära anslutning till transfusionen, en enhet åt gången! Erytrocyter som förvarats på avdelning, mottagning eller liknande mer än 60 minuter och ej skall transfunderas omgående, förses med uppgift om hur länge och var blodet har förvarats och lämnas snarast till Blodcentralen.

Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade.
Komponenten är funktionellt CMV-negativ.

Innehåll per enhet:
EVF 0,50 - 0,70
Hb >40 g/enhet
Leukocyter <1x10⁶/enhet
Vikt 306 ± 35 g

Reviderad 2023-08-09

Plasma

Plasma

Plasma består av samtliga plasmaproteiner och koagulationshämmare. Förvaras fryst och tinas vid beställning. En mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2 %.

Komponenten är funktionellt CMV-negativ.
Ingen förenlighetsprövning krävs men patienten måste vara blodgrupperad.

Innehåll per enhet:
Trombocyter <50 x 10⁹/enhet
Leukocyter <1 x 10⁶/enhet
Vikt 268 ± 42 g

Reviderad 2023-08-09

Trombocyter

Trombocyter

Ingen förenlighetsprövning krävs men patienten måste vara blodgrupperad.
Trombocyter beställs i antal doser.

Leukocytbefriad, patogeninaktiverad, funktionellt CMV-negativ.
En transfusionsdos framställs från flera blodtappningar.
En dos trombocyter bör höja trombocytvärdet med minst 10x10⁹/L vid prov taget 1 timme efter transfusionens slut.

Innehåll per enhet:
Trombocyter >200 x 10⁹/enhet
Leukocyter <1 x 10⁶/enhet
Vikt 203 ± 9 g

HLA-matchade (Human Leukocyte Antigen) trombocyter, vid Trombocytrefraktäritet

HLA-matchade trombocyter kan behöva ges till patienter som har HLA-antikroppar, då vanliga trombocyter inte har någon eller väldigt liten effekt. För att kunna konstatera detta, ska prov tas en timme efter avslutad trombocyttransfusion och jämföras mot prov taget precis innan transfusionen påbörjades. En höjning av TPK-värde ˂ 10 enheter bör tolkas som att patienten haft dålig verkan av givna trombocyter.

Patientens behandlande enhet ombesörjer provtagning för frågeställning Trombocytrefraktäritet vilket analyseras på Cellulär Immunologi på Akademiska sjukhuset, se HLA-typning (inför transplantation) - Region Västmanland (regionvastmanland.se). Detta görs för att matcha patienten mot passande trombocytdonator. Provskickning sker via Provlogistik.

Vid behov av HLA-matchade trombocyter bör patientansvarig enhet ta kontakt med Patientverksamheten vid Akademiska i Uppsala, tel 018-611 39 28 eller 018-611 41 75, för diskussion och eventuell planering.

Om Trombocytrefraktäritet beror på HLA antikroppar måste patientens HLA typ undersökas, samtidigt testas förekomst av antikroppar på Akademiska Laboratoriet.

HLA-matchade trombocyter beställs genom att fylla i beställningssedel, se Microsoft Word - AL16556.docx (akademiska.se), som faxas till Patientverksamheten på Akademiska sjukhuset.

Ange antal enheter, önskad leveranstid och vidare planering.

Det kan ta flera dagar att få fram en matchad trombocytkomponent, under tiden kan vanliga trombocyter ges.

Reviderad 2024-03-08

Barnenhet

Barnenhet, erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytbefriade

Komponenten är funktionellt CMV-negativ.
Tillverkas endast vid behov.
Används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden.

Innehåll per enhet:
Leukocyter <1 x 10⁶/enhet
Vikt ca 80 g

Reviderad 2023-08-09

Blodutbytesblod

Blodutbytesblod

Beställs från Uppsala via Transfusionsmedicin i Västerås, telefon 021-173551.

Reviderad 2023-08-09

Specialbehandling av blodkomponenter

Bestrålade blodkomponenter

Fyll i blankett Specialkrav på blodkomponent till patient (dokumentnummer 39949 i Ledningssystemet) och lämna till Blodcentralen. Vid behov av bestrålade komponenter kontaktas Blodcentralen i god tid.

Bestrålning med minst 25 Gy gammastrålning förstör T-lymfocytens förmåga att ge upphov till GvH (Graft versus Host)-reaktioner hos mottagaren.

Indikation: Förebyggande av GvH-reaktioner:

  • Hos patienter med nedsatt immunförsvar
  • Vid transfusion av blod från nära biologisk släkting, föräldrar-barn eller syskon
  • Vid utbytestransfusioner

Patogeninaktiverade (trombocyter)

Patienter som behöver bestrålade komponenter kan i stället få patogeninaktiverade trombocyer då dessa uppfyller kraven på bestrålade komponenter. Genom att utföra patogeninaktivering kan ogynnsamma effekter av virus, bakterier, parasiter eller vita blodkroppar minimeras.
Systemet vi använder kallas Intercept och finns beskrivet på www.cerus.com.

Tvättning

Efter överenskommelse med läkare på Transfusionsmedicin kan patienten behöva tvättade erytrocyter eller trombocyter. Tvättade blodkomponenter innebär att den ursprungliga suspensionslösningen ersätts med koksalt eller förvaringslösning för att få minska mängden plasmaproteiner. Hållbarheten kan vara begränsad efter tvättning, beroende på framställningssätt. Vid behov av plasma kan specialplasma (IgA-brist plasma) beställas från Stockholm.

Tvättade komponenter används för patienter med höga nivåer av antikroppar mot IgA eller för patienter som reagerat med anafylaktisk chock i samband med transfusion eller haft upprepade svåra allergiska transfusionsreaktioner.

Reviderad 2023-08-09

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English