Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

BUP Start

Till BUP Start kommer alla våra nya patienter. Undantaget är de små barnen som efter remiss tas omhand på Mottagningen för tidiga insatser (MTI). Patienter som tidigare haft kontakt på BUP, i Västmanland eller på annat håll, kan ibland få komma direkt till respektive öppenvårdsmottagning.

BUP Start hanterar alla remisser och egen vårdbegäran via en fastställd process, där även bedömning och diagnostisering ingår. Mottagningens uppdrag är att ansvara för rådgivning, bedömning, diagnosticering och hänvisning till rätt vårdnivå och insats. Målet är att tidigt kunna erbjuda patienten rätt insats på rätt vårdnivå.

Remiss till BUP

Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till aktuell mottagning. För skolor finns särskilda rutiner och en särskild remissmall framtagen, se Dokument – Samverkan skola.

Efter att en remiss har tagits emot på BUP Start får vårdnadshavare och barn över 13 år fylla i ett frågeformulär. Svaren från frågeformulären tillsammans med remissen och en beskrivning från skolan brukar vara underlaget som används för att bedöma om barnet tillhör specialistpsykiatrin eller om tillräckliga insatser kan erhållas hos någon annan aktör som har till uppgift att hjälpa barn och ungdomar med psykiska symtom att må bättre. 

Om barnet bedöms behöva insatser på specialistnivå kallas familjen till ett nybesök på BUP som omfattar en lång intervju. Vid intervjun samlas ett brett underlag in som sedan kan leda till diagnos.

 

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer, hör av dig till:

Enhetschef Anna Österberg, anna.osterberg@regionvastmanland.se   

Verksamhetschef Tove Marthin, tove.marthin@regionvastmanland.se

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English