Hälso- och sjukvården 2029

Hälso- och sjukvården behöver utvecklas i hela Västmanland för att fler ska kunna leva friska längre. Fysisk och psykisk ohälsa ska upptäckas och behandlas så tidigt som möjligt för att undvika framtida lidande samt minska behovet av ytterligare vård.

Därför behöver hälso- och sjukvården utvecklas

Förändrade vårdbehov

Allt fler lever allt längre med flera kroniska sjukdomar. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar minskar, men cancer och pyskisk ohälsa ökar.

En åldrande befolkning

Antalet personer över 80 år ökar med 50% under de kommande 10 åren. Den arbetsföra befolkningen ökar enbart några procent.

Medicinska möjligheter

Nya behandlingar kan förlänga livet och bota vissa sjukdomar, men kan vara mycket kostsamma. Vi vill att du som bor i Västmanland ska kunna få del av dessa.

Ekonomiskt läge

Kostnaderna för vården i Västmanland ökar mer än intäkterna. Underskottet uppgår nu till 1100 miljoner, vilket är mer än 10% av vad vården idag kostar.

 

Vårdens utveckling till 2029

Illustration för framtidens hälso- och sjukvård

I den framtida västmanländska vården är en stärkt primärvård navet vid sidan av närsjukhus i Sala, Fagersta och Köping, samt ett sjukhus i Västerås med både närsjukvård och akutsjukvård.

På ett närsjukhus kan det finnas primärvård, specialiserade mottagningar, vårdplatser och kanske även tandvård och kommunal sjukvård samlad på samma plats. Värdet av ett utbud blir högre om det finns samlat. Samarbetet mellan vårdverksamheter gynnas och patienten har nära till allt. Tanken är att det ska finnas en närakut i Köping men att det akuta omhändertagandet av de svårast sjuka patienterna sker i Västerås med det större sjukhusets alla kompetenser. 

Vid utryckning kommer akutmottagningen hem till vardagsrummet, och om tillståndet kräver åker ambulansen direkt till rätt vårdnivå –vårdcentral, närsjukhus, akutmottagning eller direkt till vårdavdelning. Det specialiserade akuta omhändertagandet sker i Västerås.

Den digitala vägen är förstahandsvalet för invånarna i kontakten med vården. Distansmonitorering är en naturlig del för invånarna att vara aktiva i behandling och uppföljning av sin sjukdom och möjliggör också det digitala/virtuella sjukhuset.

Så påverkas du som invånare och patient av vårdens utveckling

  • Du som invånare och patienter är delaktig i din hälso- och sjukvård. Du kan göra mer själv, ha koll och styra din uppföljning och behandling med hjälp av digitala verktyg och handledning från vården.
  • Råd och vård på distans. När du har ett hälsoproblem eller frågor om vård ska du snabbt kunna få rätt hjälp – via telefon, chatt och besök. Du ska bara behöva åka till akuten om det är absolut nödvändigt.
  • Mer vård i hemmet. Vissa behandlingar som påbörjats på sjukhus kan slutföras i hemmet. Om du har komplexa vårdbehov kan närvårdsteam och hemsjukvårdsteam göra att vården kan ges i hemmet istället för på sjukhus.
  • Vanligt förekommande vård ska ske så nära dig som möjligt. Sällanvård behöver vara koncentrerad, ofta till en plats, för att hålla kvalitet, effektivitet och kompetens.

Vi behöver arbeta annorlunda för att möta invånarnas behov av vård nu och i framtiden. Våra närvårdsteam är ett exempel på nytt arbetssätt där vi möter upp invånarnas behov.

Västmanlands Nära Vård

En kvalitativ, tillgänglig och sömlös vård och omsorg som skapar trygghet och delaktighet för invånarna i länet. Tillsammans skapas förutsättningar för ett omhändertagande på rätt vårdnivå. Vården ges personcentrerat, det är lätt att få kontakt och vara delaktig. 

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att vi tillsammans med invånare skapar sammanhållna, proaktiva och hälsofrämjande sätt att bedriva hälsa, vård och omsorg.

En mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt kommer innebära att resurserna inom vård och omsorg används bättre och därmed räcker till fler. Navet i nära vård är den regionala och kommunala primärvården.

Förklaring av vårdbegrepp

Illustration vårdutbud2029.jpg

Närsjukhus är en satsning på god och nära vård för invånarna i området. Här samlas den vanligt förekommande vården. Grundtanken är att den vård man har behov av ofta ska bedrivas så nära som möjligt.

Närsjukvård: närsjukhus, mobila insatser i hemmet, distansmonitorering och mobila team. Närsjukvård minskar behovet av dyr specialistvård och onödiga inläggningar på sjukhus, vilket stöds både av forskning och våra egna projekt.

Specialistvård: Vid specialistvården träffar patienten läkare som är specialister inom andra områden än allmänmedicin, exempelvis ögonläkare, hudläkare eller gynekolog. När en patient behöver vidare bedömning, utredning och behandling behövs ofta en remiss för att komma till en specialistmottagning. Den specialiserade vården i Västmanland är koncentrerad till Västerås

Digital vård:

  • Digitalt grundutbud, bl a webbtidbok
  • Egenmonitorering / Distansmonitorering
  • Egentriagering och chatt
  • Digitala vårdmöten

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English