Två vuxna bygger lego med barn

Vårt uppdrag

Regionen ansvarar för att du som bor i Västmanland får den hälso- och sjukvård och tandvård du behöver. Vårt uppdrag är att se till att det finns medicinsk behandling av sjukdom. Vi arbetar också för att förebygga sjukdom och stärka individens självupplevda hälsa.

Vi vill att all vård i regionen ska vara jämlik, tillgänglig och säker. Vården ska möta invånarnas behov, vara allmän och skattefinansierad. Våra utförare ska drivas av att vården håller god kvalitet.

En viktig del är det förebyggande hälsoarbetet, där vi måste tillgodose mer av invånarnas vård utanför sjukhusen. Det är en omställning som kräver ett utvecklat och gott samarbete mellan sjukhusvården, primärvården och kommunerna i länet.

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, osunda levnadsvanor och ojämlikheter inom hälsoområdet gör det nödvändigt att arbeta hälsoorienterat och förebyggande. Det ekonomiska läget och den snabba medicintekniska utvecklingen gör också att vi måste arbeta hälsoorienterat inom hela regionens uppdrag.

Prioriterade utvecklingsområden

Vården ska vara jämlik. 

Det är viktigt med insatser för att förbättra den fysiska hälsan hos patienter med psykisk sjukdom. Tillsammans med andra länsaktörer kommer vi även i fortsättningen att prioritera att förbättra den psykiska hälsan hos ungdomar. Vi vill också arbeta för att utöka de förebyggande insatserna när det gäller psykisk ohälsa.

Vi ska arbeta för att det finns en jämlik tillgång till Hälsocenter i länet. I samarbete med föreningslivet planerar vi även för att utveckla arbetet med fysisk aktivitet på recept.

Ett annat viktigt område för en god och jämlik hälsa är arbetet mot våld i nära relationer. Region Västmanland ska tillsammans med kommunerna driva det arbetet, som ska vara inriktat på hela familjen. Regionen ska också arbeta för en HBTQ-diplomering av sjukvården.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English