Dina förmåner

Region Västmanland är en arbetsplats där du ska trivas och utvecklas. En viktig del i att känna trygghet och arbetsglädje är att känna sig omhändertagen och stimulerad, både på och utanför jobbet.

Vårt mål är att erbjuda dig som medarbetare bästa möjliga anställningsvillkor. Därför utvecklar vi ständigt nya förmåner som tar hand om dig på och utanför arbetsplatsen – och även efter att du avslutat din karriär.

Den här informationen är en kort sammanfattning av de förmåner som vi erbjuder. Om du är anställd hos oss idag och söker mer detaljerad information hittar du den på vårt intranät. Sök på "förmåner" så hittar du rätt. 

Anställning och utveckling

Möjlighet till flextid

Arbetstider och arbetstidsmodeller är olika utformade i våra verksamheter. Beroende på verksamhetens krav och behov kan det finnas möjlighet till flextid.

Semester

Alla medarbetare hos oss har minst 25 semesterdagar. Det år du fyller 40 år får du 31 dagar och vid 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Stöd vid högre studier

I Region Västmanland har du möjlighet att få studera med ekonomiskt stöd från arbetsgivaren. Exempelvis kan bland annat sjuksköterskor få möjlighet att vidare- och specialistutbilda sig. Det ekonomiska stödet utgår från verksamhetens behov och bedöms från fall till fall.

Kompetensutveckling

Utbildningsenheten är vår interna kompetensutvecklingsenhet. Som medarbetare har du en egen kompetensutvecklingsplan för utveckling i ditt arbete och eventuellt till ytterligare uppdrag i regionen.

Läs mer om Utbildningsenheten

Pension

Som anställd hos har du tjänstepension i form av bland annat ålderspension och familjeskydd (efterlevandepension). Du bestämmer själv hur pensionen ska förvaltas. Vi avsätter 6 procent på lönesumman upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 procent på lönedelar därutöver.

Försäkringar

Som anställd i Region Västmanland har du en kollektivavtalad förmån som innebär att du är försäkrad via AFA försäkring. Försäkringslösningarna omfattar ersättning vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension.

Läs mer om försäkringarna

Lön och ersättning

Tillägg till föräldraförsäkringen

Medarbetare som varit anställda under minst 365 kalenderdagar innan betald föräldraledighet får ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd. Tillägget baseras på den lön som gäller vid första kalenderdagen av föräldraledigheten.

Sjuklön

Medarbetare i Region Västmanland får vid sjukdom sjuklön i upp till 14 dagar. Därefter utbetalas ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Löneväxling

Som anställd under minst ett kalenderår har du möjlighet att växla lön mot pensionssparande. Löneväxlingen gäller för medarbetare inom de avtalsområden där lokalt kollektivavtal har tecknats. Minsta belopp är 200 kronor per månad och högsta är 20 procent av grundlönen. Vid löneväxling utfaller även en extra premie på det löneväxlade beloppet.

Hälsa och friskvård

Friskvårdsbidrag

Vårt friskvårdsbidrag är för närvarande 3 000  kronor per år.

Företagshälsa

Regionhälsan är vår egen företagshälsa och stödresurs. Som medarbetare har du tillgång till företagsläkare, företagssköterska, psykolog, beteendevetare, fysioterapeut/ergonom, hälsoutvecklare och arbetsmiljöingenjör.

Gratis träning

Hälsolyften är Region Västmanlands egna fullt utrustade gymmanläggningar som erbjuder gratis träning för alla medarbetare. Hälsolyftets träningsanläggningar finns i Västerås, Sala, Köping och Fagersta.

Fri sjukvård

Som medarbetare i Region Västmanland får du ersättning för besök hos bland annat familjeläkare och sjukgymnast anslutna med vårdavtal.

Terminalglasögon

Medarbetare som arbetar vid bildskärm får vid behov terminalglasögon.

Försäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

Region Västmanland har tecknat en särskild trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) för samtliga anställda. Vid arbetsskada har du bland annat möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sveda och värk samt för vissa kostnader.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English