Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Francisella tularensis (odling)

 • Alternativa sökord
  Harpest, tularemi
 • Remiss
  Pappersremiss Speciell diagnostik (Folkhälsomyndigheten)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagningsdatum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen. Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits. Typning och resistensbestämning görs på begäran.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sårsekret: Pinnprov från misstänkta sår. Ta bort krustor, nekrotiskt material och var före provtagningen. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning före provtagning. Ta provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller sårbotten. Vid torra sår och eksem bör pinnen först fuktas med steril koksaltlösning. Efter provtagning sätts provtagningspinnen ner i transportmedieröret. Mediet i röret ska EJ hällas av. Provtagningsrör (ESwab rosa kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245 Lymfkörtlar, BAL, Vävnad, Biopsi, Aspirat: transporteras i rör med 1-2 ml sterilt koksalt. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Blododling: Blod i aerob blododlingsflaska (grön flaska). Blododlingsflaska: varuforsorjningen.se/.../flaska-odlingbuljong-aerob-gron-72089 För snabbare resultat inkuberas blododlingsflaskor på Mikrobiologilaboratoriet Västerås och sedan skickas den larmande flaskan till Folkhälsomyndigheten.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Vid misstanke om tularemi/harpest ska det tydligt noteras på remissen till lokalt mikrobiologiskt laboratorium; ”Misstanke om tularemi”. Därmed kan adekvata skyddsåtgärder vidtas på laboratoriet för att undvika laboratoriesmitta. Detta gäller samtliga provmaterial/remisser som skickas för bakteriologisk- och/eller mykologisk odling där tularemi kan misstänkas. Prover i dessa fall skickas för odling till: Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Målpunkt R02 Norrlands Universitetssjukhus 90185 UMEÅ
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Prov skickas till analyserande laboratoriet måndag till fredag. Prov ankomna på helger förvaras på Mikrobiologilaboratoriet Västerås. Om blodlingar visar växt, skickas flaskan till Folkhälsomydigheten med taxi. Debiteras till beställaren. Blododlingar som inte visar växt svaras ut som ingen växt och skickas inte till Folkhälsomyndigheten.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  • Rumstemperatur. • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods. 1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373. 2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814. För mer information se Packa provet rätt. www.folkhalsomyndigheten.se/.../packa-provet-ratt/
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Rumstemperatur i väntan på transport.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2021-07-08
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English