Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Sjukvårdspersonal sitter i ett konferensrum i samtal med en patient.

Förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa

Samordnad Individuell Planering (SIP) har funnits sedan 2010, men inte lyckats få önskat genomslag trots att alla tycker att det är ett bra verktyg när det fungerar som det är tänkt att fungera. Genom ett länsgemensamt projekt ska det bli ändring på det genom anställningen av nio SIP-koordinatorer.

Om satsningen

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare/patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. Planen är ett viktigt verktyg som sätter brukaren i fokus. Sedan ett antal år utgår särskilda stimulansmedel till landets regioner och kommuner utifrån överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende psykisk hälsa. Enligt överenskommelsen fördelas medel till kommuner och regioner gemensamt med syfte att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän. I överenskommelsen anges bland annat att ”det finns behov av att stödja användningen av samverkansöverenskommelser och samordnad individuell plan (SIP).”

Varför SIP?

När en person behöver hjälp och stöd från både kommun och region, och kanske även andra aktörer, ska alla insatser alltid utgå från individen och dennes behov. SIP är ett verktyg vid samverkan. Att arbeta med SIP är att arbeta i en process för att genomföra och följa upp samordnade insatser. En fungerande samverkan förenklar för brukaren/ personen själv, och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen.

En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. Det arbetssätt som SIP innebär kan skapa ett helhetsperspektiv kring personer som ges insatser.

Om projektet

I Västmanland har Chefsforum beslutat att använda stimulansmedlen som tilldelades länet för ett projekt med uppdrag att införa SIP-koordinatorer i länet. Sammanlagt nio SIP-koordinatorer har anställts på heltid mellan augusti 2020 och december 2021 inom kommunerna och regionen. SIP-koordinatorerna ska arbeta lokalt, fördelat i noder inom länet, men bilda ett nätverk för kollegialt stöd och utvecklingsarbete. Stöd kommer att finns på länsnivå i form av projektledare och delprojektledare på deltid.

Projektet kommer att ha huvudsaklig inriktning på Individ- och familjeomsorgens ärendegrupper samt personer med insatser från kommunpsykiatrin. Inom regionen finns målgruppen främst inom BUP, Barn- och ungdomshälsan, Vuxenpsykiatrin och Habiliteringscentrum. Uppdraget riktar sig till och styrs av båda huvudmännen. SIP-koordinatorerna ska se helheten och arbeta gränsöverskridande mot båda huvudmännen. SIP-koordinatorernas uppgift är att medverka till att utforma arbetsprocesser i SIP samt implementera arbetet med samverkan och SIP. Deras roll är även att stötta medarbetarna i arbetet med SIP-processen.

Projektet fokuserar också på brukarmedverkan och regelbundna träffar med brukare och brukarorganisationer ska lyfta brukarperspektivet i processen.

Aktiviteter

SIP-koordinatorerna startade sitt arbete i slutet av augusti genom två gemensamma introduktionsveckor, där de fick ökad kunskap inom området.
Därefter har berörda verksamheter kartlagts. SIP-koordinatorerna har bland annat undersökt hur och för vilka målgrupper som SIP används hos respektive aktör, identifierat hinder och framgångsfaktorer samt kartlagt vilka behov som finns för att få till en fungerande arbetsprocess.

Utifrån det som framkommit under kartläggningen görs en analys och därefter utarbetas insatser för att stöda arbetet mot medarbetarna i verksamheterna.
Genom regelbundna träffar med brukare och brukarorganisationer kan synpunkter tas tillvara för att utveckla till exempel informationsmaterial.

Utvärdering

En extern utredare utgör processtöd och följer projektet med att utvärdera måluppfyllelsen i projektet. Enkäter har skickats ut till de chefer och medarbetare som berörs av projektet för att få en nulägesanalys av hur arbetet med SIP ser ut. Workshops med brukare har gjorts för att få en inblick i hur de har upplevt SIP. SIP-koordinatorerna har granskat SIP:ar och intervjuat deltagare för att få en bild av hur SIP:ar utförs och upplevelsen av dem.

Dessa aktiviteter görs både vid projektstart och -slut.

Kontakt

Det finns nio SIP-koordinatorer över fem geografiska områden. 

Köping, Arboga och Kungsör

Beatrice Lyckholm
beatrice.lyckholm@arboga.se
0589-87029

Linnea Bornedal
linnea.bornedal@koping.se
073-662 98 97

Sala

AnnaCarin Johansson
anna-carin.johansson@sala.se
073-866 82 82

Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

Annika Sandberg
annika.sandberg@skinnskatteberg.se
0222-51 57 22

Hallstahammar och Surahammar

Ulrica Peschau
ulrica.peschau@hallstahammar.se
0220-241 09

Västerås

Cecilia Öhrn
cecilia.ohrn@vasteras.se
021-39 74 86

Ann-Sofie Ödman
ann-sofie.odman@vasteras.se
021-39 13 45

Anna Hermansson
anna.hermansson@vasteras.se
021-39 44 33

Linda Garpentjärn
linda.garpentjarn@regionvastmanland.se
021-481 83 07


Bild på Lena Ludvigsson;

Lena Ludvigsson

Utvecklingsledare
021 - 4818259

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.