Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Barn ligger i soffa och tittar på en läsplatta.

Överenskommelse Barn och unga

Enligt nationell lagstiftning ska överenskommelser om samverkan upprättas mellan regioner och kommuner för att reglera ansvar och beskriva samverkan mellan parterna i frågor som rör barn och unga i behov av samordnade insatser.

Om utvecklingsarbetet

Utvecklingsarbete pågår för att revidera och vidareutveckla nuvarande samverkansöverenskommelser. Målsättningen är att barn/unga och deras familjer får ta del av insatser på lika villkor och att barn/unga i behov av samordnade insatser får ta del av dessa på ett effektivt och likvärdigt sätt utifrån individuella behov. Utvecklingsarbetet bedrivs i nära samarbete med länets kommuner och berörda aktörer inom Region Västmanland. Samverkan sker med God och nära vård. Främjande och förebyggande insatser är viktiga, men också stöd och behandling i ett tidigt skede vid upptäckt av svårigheter. För att lyckas behövs en helhetssyn på barnet där skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård möter barn och deras familjer med barnets behov i centrum och samverkar då så behövs.

Brukarmedverkan

För att lyckas med samverkan är det viktigt att ta del av erfarenheter och synpunkter från personer som är direkt berörda av arbetet. Vi väger in dialoger och studier inom området, som redan är genomförda av andra. Vi har med en representant från brukarorganisation genom hela arbetet, men kommer även samverka med fler brukarorganisationer.

För att få ytterligare röster från barn och deras vårdnadshavare, unga samt unga vuxna, kommer vi att genomföra invånardialoger med personer som har erfarenhet av att få samordnade insatser.

Invånardialogen kommer att genomföras under april/maj 2021. Vill du delta eller veta mer är du välkommen att kontakta Maria Boman eller Jeanette Källstad.


Kontakt

Bild på Jeanette Källstad;

Jeanette Källstad

Utvecklingsstrateg
021 - 4818252
Bild på Maria Boman;

Maria Boman

Utvecklingsstrateg

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.