Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland

Västmanlands Kompetensportal

Att ställa om och fortsätta utbilda sig är idag lättare än någonsin och det finns olika möjligheter för detta.

Ditt livslånga lärande

Yrken försvinner och yrken tillkommer. Nya kompetenser blir attraktiva på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet är idag väldigt viktigt för både individ och organisation. Här finns samlad information om utbildning, omställning och andra viktiga insatser som kan stärka din eller dina medarbetares kompetens.

Prognoser och framtidens jobb

Analyser och prognoser

Aktuellt läge i Västmanland

Statistik om Västmanland på Regionfakta

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser (2035)

Var finns framtidsjobben?

Arbetsförmedlingens Yrken och framtid

EU:s ramverk för nyckelkompetenser 2018

Nya kompetenser såsom kritiskt tänkande, problemlösning, lagarbete, kommunikations- och förhandlingsförmåga, analytiskt tänkande, kreativitet, interkulturella färdigheter, förmåga att hantera osäkerhet och komplexitet har man i EU sammanfattat som 8 nyckelkompetenser.

8 nyckelkompetenser för personligt välbefinnande, arbete och deltagande i samhället

 • Läs- och skrivkunnighet
 • Flerspråkighet
 • Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik
 • Digital kompetens
 • Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära
 • Medborgarskapskompetens
 • Entreprenörskompetens
 • Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar

Läs mer om nyckelkompetenser

Identifiering av generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser (Skolverket)

Utbildningsinformation

Studiestöd

När du läser en utbildning eller kurs på högskola, yrkeshögskola, gymnasial vuxenutbildning och folkhögskola kan det finnas möjlighet att söka studiemedel genom CSN. För dig som är permitterad gäller särskilda villkor, kontakta CSN och ditt fackförbund för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Har du a-kassa och vill studera annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning kontaktar du din a-kassa för att ta reda på vad som gäller för just dig. Om du studerar och fått beslut om arbetsmarknadsutbildning får du aktivitetsstöd genom Arbetsförmedlingen.

Omställningsstudiestöd 

För dig som är mitt i arbetslivet. Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid. 

Formell utbildning, certifiering eller kursintyg

Det finns olika sätt att studera på. Vill du ha en formell examen eller vill du ha en certifiering eller kursintyg på dina kunskaper?

Med formell utbildning menas en examensinriktad undervisning inom ramen för skolsystemet som ges vid; grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller högskola. Utbildning som leder till yrkesexamen kan ordnas även i form av läroavtalsutbildning samt vid folkhögskolor och idrottsutbildningscenter.

För dig som behöver flexibilitet för att kunna studera finns det flera alternativ. Idag finns det många aktörer som erbjuder studier som är kostnadsfria och tillgängliga på distans. Onlinekurser växer snabbt och du kan hitta korta kurser till längre program som leder till certifiering, både på engelska och svenska.

Det finns även ett stort utbud av privata utbildningar som du får betala för.

Vägledning till ditt yrkesval

Behöver du vägledning och information?

Mälardalens universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Arboga
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (Fagersta och Norberg)
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (Skinnskatteberg)
Kungsör
Köping
Sala
Västerås, Surahammar och Hallstahammar

Välja utbildning

Skolverket - Utbildningsguiden
Här hittar du alla formella utbildningar i Sverige i samma sökfunktion. Du kan även jämföra skolor och utbildningar och hitta information om skolsystemet.

 • Universitet och högskola
 • Yrkeshögskolan
 • Folkhögskolan
 • Övriga eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar

Distansutbildningar.se
Här hittar du över 2000 distansutbildningar inom olika utbildningstyper och kategorier.

Arbetsförmedlingen - Att välja utbildning
En guide för att få en överblick över vilka utbildningsvägar som finns.

Yrkespresentationer och tester

Saco test - Vad passar du som?

Arbetsförmedlingens intressetest

Arbetsförmedlingen Yrkeskompassen

Arbetsförmedlingen - Beskrivning av olika yrken

Arbetsförmedlingen - Yrken och framtid

Framtid.se presenterar 2000 olika yrken

Utbildning

Det kan vara svårt att navigera i utbildningsutbudet. För att du ska hitta rätt har vi samlat information om olika utbildningar. Du kan välja att läsa en formell utbildning som leder till en examen eller kurser för att bygga på och utveckla din kompetens. I dag finns det många aktörer som erbjuder utbildningar och kurser som är kostnadsfria och tillgängliga på distans.

Högskola och universitet

Mälardalens universitet (MDU)
På MDU kan du välja mellan 1000 kurser och 57 program inom design, kommunikation, ekonomi, hälsa, lärarutbildning, klassisk musik och teknik.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
På SLU kan du välja mellan program på grundnivå och avancerad nivå inom ämnen som lantbruk, livsmedel, djur och veterinärmedicin, skog, teknik, ekonomi och vatten.

Antagning.se
Här hittar du samtliga kurser och utbildningar från högskolor och universitet i Sverige.

Anmälan till höstens utbildningar stänger den 15 april.
Anmälan till vårens utbildningar stänger den 15 oktober.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolor bedriver utbildning som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens och drivs ofta i nära samverkan med arbetsgivare. Inom Yrkeshögskolan erbjuds utöver kompletta yrkeshögskoleutbildningar också korta kurser och kurspaket. 

Yrkeshögskolan Mälardalen
Handelskammaren driver Yrkeshögskolan Mälardalen och verkar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen för att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Yrkeshögskolan.se
Här kan du söka efter YH-utbildningar inom många olika branscher och över hela landet.

Yrkeshögskolan - Korta utbildningar
Korta utbildningar inom yrkeshögskolan är ett nytt koncept som ger nya möjligheter till kompetensutveckling. Utbildningarna är under 100 YH-poäng och passar bra för dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.

Yrkeshögskolan - Antagning
Läs mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du går tillväga för att ansöka.

Komvux: gymnasiekurser och yrkesutbildningar

Komvux i Västmanlands län

Komvux finns för dig som vill läsa en yrkesinriktad vuxenutbildning eller läsa upp/in betyg för att få gymnasiekompetens och behörighet till vidare studier. För att vara behörig till utbildningar på Komvux behöver du vara minst 20 år. Komvux erbjuder även kurser i svenska för invandrare (SFI) och kurser på grundskolenivå för vuxna.

Kontakta din kommun för att få mer information om kursutbud och startdatum för vuxenutbildningar samt hur du går tillväga för att läsa på distans.

Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammar kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

College i Västmanlands län

Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans ska skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité.

Teknikcollege
Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Konceptet är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt en kvalitetsstämpel på utbildningar. Det finns tre teknikcollege i Västmanland - Mälardalen, Västra Mälardalen och Berggslagen.

Motorbranschcollege
Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken.

Folkhögskola

Folkhögskolor erbjuder behörighetsgivande kurser och profilkurser för dig som vill utveckla ett intresse. De erbjuder även yrkesutbildningar. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

Tärna folkhögskola
Tärna folkhögskola bedriver utbildnings- och konferensverksamhet med ett varierat utbud av kurser, uppdragsutbildningar och konferenser.

Västerås folkhögskola
Västerås Folkhögskola bedriver verksamhet i Västerås City, Bäckby, Köping och i Norberg.

Hästsportens folkhögskola
Hästsportens folkhögskola erbjuder utbildning som ökar det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporter. Skolan har sitt säte på Strömsholm.

Folkhögskola.nu
Här kan du söka kurser och utbildningar från Sveriges samtliga folkhögskolor.

Arbetsmarknadsutbildning

För dig som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och minst 25 år kan arbetsmarknadsutbildning vara en möjlighet. En arbetsmarknadsutbildning är vanligtvis 6 månader lång och är praktiskt inriktad. Kontakta Arbetsförmedlingen för att diskutera dina möjligheter.

Arbetsförmedlingen - Arbetsmarknadsutbildning

Studieförbund

I Västmanland finns en rad olika studiecirklar och kurser som du kan ansluta dig till. Studiecirklarna varierar från kostnadsfria till högre kursavgifter samt i kurslängd och antal tillfällen.

Studieförbund i Västmanlands län

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland

ABF Västmanland

Folkuniversitetet i Västerås

Studiefrämjandet

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Bilda

Sensus

RF-SISU Västmanland

Västmanlands Länsbildningsförbund

Webbutbildningar

Massive Open Online Course (MOOC)

MOOC är utbildningar som är tillgängliga online, kostnadsfria och med obegränsat deltagande utan krav på behörighet. De flesta MOOC-kurser ges av världsledande universitet från olika länder och går att hoppa på när som helst. När du läst en MOOC-kurs får du inga högskolepoäng. Däremot kan du få ett certifikat på att du klarat kursen, i vissa fall mot en avgift.

Sök bland tusentals olika kurser:
Kursutbud edX
Kursutbud Coursera
Kursutbud OLI (Open Learning Initiative)
MIT OpenCourseWare

Lär dig digitala plattformar

Google Courses
Googles egna kurser, där vissa ger certifikat och vissa inte. Kurserna kan vara allt från 1 - 40 timmar långa och handlar främst om digital marknadsföring, datateknik och karriärsutveckling.

Google Analytics
Här kan du lära dig om Googles populära verktyg för att samla in och analysera data från webbsidor.

Microsoft
Vill man lära sig mer om hur man använder Microsofts Officeprogram kan man gå deras onlinekurser här.

Digitalisering och teknik

Internetstiftelsen
Här har Internetstiftelsen skapat en samling enklare utbildningar för att skapa förståelse och kunskap om internet och digitalisering.

Elements of AI
En gratis onlinekurs för att lära sig grunderna om artificiell intelligens (AI). Kursen lär ut vad AI är, vad man kan göra med AI samt dess påverkan på samhället och individen. Undervisningstiden är ca 15–30 timmar.

Mimo: learn to code and program
En app där du kan lära dig att skapa egna spel, appar och hemsidor.

Swedsoft
Fria digitala kurser och seminarium inom mjukvara för yrkesverksamma.

Kreativa kurser och inspiration

Moderskeppet
Gratis onlinekurser för kreativitet, bland annat i foto och redigering i Adobe-program såsom Photoshop, InDesign och Illustrator.

TedEd
På TedEd kan du se inspirerande föreläsningar av duktiga retoriska talare om allt mellan himmel och jord. 

Språk

Duolingo
Gratis språkapp som finns på svenska där du kan lära dig en mängd olika språk på ett kreativt och pedagogiskt vis. 

Learning Swedish
Känner du någon som vill komma igång och lära sig svenska? Svenska institutet erbjuder en gratis grundkurs online i svenska.

Kompetensutveckling för läraryrket

Lärportalen - Skolverket
Lärportalen har tagit fram korta digitala utbildningar för att utveckla kunskaper inom olika områden relaterat till läraryrket.

 

Kurser inom olika branscher

För att göra det lättare för dig att hitta kursutbud inom specifik bransch presenterar vi här ett urval av utbildningar. Du kan söka och välja mellan många olika kurser. De flesta är på distans. 

Vård och omsorg

Basutbildningar

Introduktionspaket - webbutbildning inom vården

Äldreomsorg

ABC demens och ABC demens plus
- för hemtjänst
- för särskilda boenden

Socialstyrelsens utbildningar
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Funktionsvariation

Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd

Kompetensutveckling på Mälardalens högskola
Mälardalens högskola erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för yrkesverksamma inom områdena hälsa och välfärd, även skräddarsydda kurser för kompetensutveckling.

Utbildningar för industriföretag

Kompetens.nu

Erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar för att kompetensutveckla sina anställda. Här finns utbildningar från olika leverantörer samlade. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar.

Utbildningarna bygger på kompetensbehov inom områden som till exempel 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan och datavetenskap. Det går att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar, allt efter tid och behov. Kursutbudet, som finns på både svenska och engelska, uppdateras löpande.

Kompetens.nu

Clustershare

Inom ramen för industriprojektet Fast Lane 4 industry har plattformen Clustershare skapats. I Clustershare finns kurser från aktörer i hela Östra Mellansverige samlade på ett och samme ställe så att du som arbetar inom industrin enkelt ska kunna hitta kurser, inspiration och nätverk som erbjuds i regionen.

Clustershare

Mälardalens Högskola

Smart produktion
MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som har fokus på smart produktion. Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till företagens verksamhet.

AI och mjukvaruutveckling
Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

Miljö- och energi
Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till företagens verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

LevelUP
LevelUp riktar sig till yrkesverksamma i tillverkningsindustrin i Mälardalen. I ett ettårigt program kompetensutvecklas personal på hel eller deltid genom kurser på avancerad nivå i syfte att stärka svensk tillverkningsindustri. Varje deltagare har en individanpassad utbildningsplan och en akademisk coach.

Turism och besöksnäring

Västmanland Turism 

Västmanland Turism är Region Västmanlands turismfunktion. De vänder sig till företag inom besöksnäringen i länet och arbetar för att utveckla en attraktiv och hållbar destination. Västmanland Turism erbjuder skräddarsydd rådgivning och utbildningar inom bland annat hållbara gästupplevelser, digitala kanaler, beteendeekonomi och destinationsutveckling.

Byggbranschens utbildningscenter (BUC)

BUC erbjuder utbildningar för byggbranschen i hela Sverige. Ett fåtal utbildningar är gratis.

Kursutbud - Byggbranschens utbildningscenter

Validera dina tidigare erfarenheter eller studier

Du kan validera tidigare erfarenheter från jobb eller studier. Det betyder att dina kunskaper kartläggs och bedöms för att se om de motsvarar delar av en utbildning eller ett yrke. Du kan exempelvis validera tidigare utbildning, jobb, företagande, kurser, föreningsarbete, föräldraskap eller militärtjänst.

Om validering

Validering inom utbildning

Validering kan hjälpa dig som vill studera men saknar nödvändiga intyg/betyg på din kompetens. En bedömning av din reella kompetens kan hjälpa dig att komma vidare.

Med din reella kompetens kan du söka till en utbildning utan betyg genom att bevisa att du har likvärdiga kunskaper. Du vänder dig till olika utbildningsanordnare eller myndigheter för mer information beroende på vilken skolform du är intresserad av.

Genom validering kan du också anpassa nivån på en utbildning eller korta utbildningstiden.

Branschvalidering

Branschvalidering är ett bra verktyg när du har tidigare erfarenheter inom ett arbetsområde eller en yrkesroll och vill förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden genom ett yrkesbevis. Vanligast är att valideringen sker via arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen. Företag kan använda branschvalidering internt för att kartlägga kompetensen hos sina anställda och effektivisera arbetsplatsens kompetensförsörjning.

En branschmodell beskriver hur valideringen går till. Branscherna har tagit fram valideringsmodeller med yrkesbevis som gäller för hela landet.

Du kan söka jobb och bli anställd även utan intyg och betyg, det är upp till varje arbetsgivare.

Mer information om validering

Myndigheten för yrkeshögskolan

Valideringskartan
Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram en valideringskarta som ger en snabb överblick över möjligheterna till validering. Ansvaret för validering delas av flera olika aktörer, inom både utbildning och arbetsmarknad. Genom att samla information på ett ställe ska valideringskartan underlätta för i första hand personer som arbetar med vägledning, till exempel studie- och yrkesvägledare, handläggare på Arbetsförmedlingen eller omställningscoacher.

Validering för dig som vill studera

Validering inom utbildning

Genom att validera din kompetens inom utbildning kan du bli behörig till en utbildning, anpassa nivån på en utbildning eller förkorta utbildningstiden.

Validering kan hjälpa dig som vill studera men saknar nödvändiga intyg/betyg på din kompetens. En bedömning av din reella kompetens kan hjälpa dig att komma vidare.

Med din reella kompetens kan du söka till en utbildning utan betyg genom att bevisa att du har likvärdiga kunskaper. Du vänder dig till rätt utbildningsanordnare eller myndighet för mer information beroende på vilken skolform du är intresserad av. 

Yrkesvux

Validering utförs på olika sätt i de västmanländska kommunerna. Kontakta därför vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Skolverket Validering av kunskap och kompetens

Folkhögskola

Du kan läsa in behörigheter till högre studier, profilkurser eller en yrkesutbildning på folkhögskolan.

Tolkutbildning

Blitolk.nu - Validering

YH - Yrkeshögskolan

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Kontakta de yrkeshögskolor du är intresserad av för mer information.

Yrkeshögskolan 

Du kan även kontakta Handelskammaren Mälardalen som driver Yrkeshögskolan Mälardalen.

Yrkeshögskolan Mälardalen

Högskola/universitet

Du kan ansöka om bedömning av din reella kompetens för både grundläggande och särskild behörighet. De flesta högskolor och universitet har egen information om hur du ansöker om validering hos dem. 

Studera.nu - kontaktuppgifter till högskolor och universitet

Oavslutade studier eller yrkeserfarenhet

Har du oavslutade studier eller yrkeserfarenhet som du vill tillgodoräkna dig på ett högskoleprogram eller kurs? Vänd dig till den högskola eller det universitet du vill studera vid och ansök om att få din reella kompetens bedömd.

Studera.nu - kontaktuppgifter till högskolor och universitet

Yrkeskunskaper

Har du yrkeskunskaper du vill använda för att komma in på yrkeslärarutbildningen? Kontakta den högskola eller det universitet du vill studera vid. 

Studera.nu - kontaktuppgifter till högskolor och universitet

Validering för dig som vill arbeta

Validering kan användas för att kartlägga, bedöma och erkänna din samlade kunskap och kompetens, så kallad reell kompetens. Reell kompetens kan du ha fått genom exempelvis utbildning, jobb, företagande, kurser, föreningsarbete, föräldraskap eller militärtjänst. Validering kan göra det lättare för arbetsgivare att förstå vad du kan.

Validering inom ett arbetsområde eller yrke

Validering kan hjälpa dig som vill arbeta men saknar nödvändiga intyg/betyg på din kompetens. En bedömning av din reella kompetens kan hjälpa dig att komma vidare. Du vänder dig till rätt utbildningsanordnare eller myndighet beroende på vilket arbetsområde eller yrke du är intresserad av.

Branschvalidering sker oftast via Arbetsförmedlingen eller via din arbetsgivare, men du kan även beställa en validering som privatperson. Du kan söka jobb och bli anställd utan intyg/betyg, det är upp till varje arbetsgivare. 

Validering via Arbetsförmedlingen

Är du arbetssökande, saknar intyg och vill ha hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda? Kontakta i första hand din arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlingen - Validering

Validering via branschorganisationerna

Branschvalidering utgår ifrån den kompetens som efterfrågas i arbetslivet och gör dig anställningsbar inom ett arbetsområde eller i en yrkesroll. Det finns många branschmodeller för validering och de hänvisar till sina aktuella yrkesbedömare. 

Myndigheten för yrkeshögskolan - Branschmodeller

För företag

Det finns flera positiva aspekter med att kartlägga och utveckla medarbetares kompetens. Det skapar ett högre engagmang hos medarbetaren och bidrar till en ökad effektivitet hos företaget. Här presenterar vi både möjligheter som finns idag samt stöd att söka för kompetensutveckling.

Uppdragsutbildning - yrkeshögskola

Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal. Man kan även köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte. 

Regeringskansliet, Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Dags att digitalisera

RISE och Tillväxtverket har tagit fram en digital kunskapsbank som innehåller information och inspiration för dig som vill digitalisera ditt företag. Utbildningen består av filmer som lär dig om digitalisering.

Kunskapsbank - Dags att digitalisera

Validering för att kartlägga medarbetare

Som arbetsgivare kan du använda validering för att kartlägga och kvalitetssäkra kompetensen hos dina medarbetare. Validering kan hjälpa till att stimulera intern rörlighet på arbetsplatsen. Du kan också använda validering vid rekrytering om du behöver få den sökandes kompetens bekräftad.

Vänd dig till aktuell branschorganisation för hänvisning till en certifierad yrkesbedömare som kan hjälpa dig.

Validering via branschorganisationerna

Det finns många branschmodeller för validering och förutsättningarna för branscherna att leverera valideringstjänster varierar. Yrkesbedömare utför valideringen utifrån branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör en person anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll.

Myndigheten för yrkeshögskolan - Branschmodeller

Validering via Arbetsförmedlingen

Arbetssökande som saknar intyg på sin kompetens kan även få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda via Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen - Validering

Mer om branschvalidering

Branscherna och företagen arbetar tillsammans för att bibehålla kvalitet och ett nationellt erkännande av branschvalideringen. En branschmodell är en fastslagen process för hur valideringen ska gå till. Den specificerar vilka steg den omfattar, hur stegen ska genomföras och vilka verktyg, exempelvis digitala kartläggnings- och testverktyg, som ska användas.

Branschvalidering resulterar alltid i skriftlig dokumentation som speglar vilka kompetenser som valideringen visat på och vilka kompetensluckor en person har i relation till en yrkesroll eller kvalifikation.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att främja branschvalidering och driver bland annat ett branschnätverk för validering där representanter för branscher, arbetsmarknadens parter och olika myndigheter deltar.

Finansiering via Vinnova

Vinnova erbjuder finansering inom flertal områden. Håll utkik för att se om de erbjuder finansering som passar ert projekt.

Vinnova - Hitta ett erbjudande om finansiering

Verksamt - utbildning och verktyg

Verksamt har samlat utbildningar och verktyg för företag som funderar på att kompetensutveckla sina medarbetare.

Verksamt - utbildningar för dina anställda

Verksamt - Personalstark (guider, mallar och inspiration)

Verksamt - Kartlägg företagets kompetens


Kontakt

Bild på Anna Wahlgren;

Anna Wahlgren

Utvecklingsledare
021 - 481 85 65
Bild på Emma Linnman;

Emma Linnman

Utvecklingsledare
021 - 961 40 52
Bild på Annette Wisén;

Annette Wisén

Utvecklingsledare
021-961 42 47

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English