Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Lärare med elever i bakgrunden

#vägledKompetens

Tillsammans med fyra andra regioner driver vi ett projekt för att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier eller arbete.

Med finansiering från Europeiska socialfonden

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

Våra utbildningar

Kompetensutvecklingsinsatserna i #vägledKompetens görs inom tre spår och riktar sig till dig som på något sätt har ansvar för eller vägleder andra i studie- och yrkesval. För att delta i en utbildning behöver din organisation vara en registrerad samverkanspart hos #vägledKompetens. Inte med i projektet? Hör av dig till projektledare Annelie Iggström så berättar hon mer.

Utbildningsspår

 • Kunskap om arbetsmarknaden
  I det här spåret får du lära dig mer om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. Det ska också inspirera till att se nyttan i en ännu mer omvärldsförankrad vägledning för att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Utbildningen ges i 5 block med övergripande generell kunskap, samt fokus på länets branscher med hög kompetensbrist. Läs mer om spåret och anmäl dig via Region Uppsalas webb
 • Behovsanpassad vägledning
  Det här spåret fokuserar på målgrupper med behov av anpassat stöd. Kunskap om bemötande är grundläggande för att kunna ge relevant studie- och yrkesvägledning till individer som har behov av särskilt stöd eller är nya i Sverige. Att se och förstå möjligheterna på arbetsmarknaden och vilka resurser som finns att tillgå är en annan viktig del. Läs mer om spåret och anmäl dig via Region Uppsalas webb
 • Breddat ansvar
  Det här spåret fokuserar på insatser kopplat till ett bredare samhällsansvar och en vägledning som sker i samverkan mellan skolan, näringslivet och andra främjande organisationer. I skolor och arbetsmarknadsorganisationer behöver fler yrkesgrupper än studievägledare ta ansvar för vägledning, och samverkan med näringslivet är nyckeln till bättre matchning. Läs mer om spåret och anmäl dig via Region Uppsalas webb

Beskrivning av satsningen

I projekt #vägledKompetens är vi fem regioner som gått samman för att kompetensutveckla personal som jobbar med eller har ansvar för vägledningsfrågor. Genom att driva på utveckling inom vägledningsområdet kan vi få till en bättre matchning, minska antalet felval och säkra en hållbar kompetensförsörjning som hänger med i arbetsmarknadens behov av kompetens. Insatserna görs inom tre områden:

 • Breddat ansvar för vägledning
 • Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning
 • Förbättrad vägledning för nyanlända och individer med behov av anpassat stöd

Projektet har även fokus på att stärka styrning och samordning av vägledning på lokal och regional nivå samt motverka könsstereotypa studie- och yrkesval.

Målgrupp

Vi vill nå hela kedjan inom vägledning, från styrning och ledning till dem som arbetar på individnivå. Det innebär att vi riktar oss till alla som på något sätt jobbar med eller har ansvar för att guida, inspirera eller fungera som bollplank åt unga och vuxna som ska välja studier eller yrke. Till exempel personal inom studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning, folkhögskola och vuxenutbildning och representanter från arbetslivet.

Fakta om projektet

Satsningen drivs av Region Västmanland, Region Uppsala (projektägare), Region Östergötland, Region Örebro län och Region Sörmland. Vi har beviljats 11 230 000 kronor från Europeiska socialfonden och projektet pågår mellan den 1 januari 2022 och den 31 mars 2023. Vi beräknar att projektets kompetensutvecklingsinsatser kommer att nå 2 500 individer i hela Östra Mellansverige. Du kan läsa mer om #vägledKompetens på Region Uppsalas webbplats.

Mål med projektet

Målet med projektet är att höja kompetensen för alla som arbetar med att stötta och vägleda individer till studier och arbete, genom ökad kunskap om arbetsmarknaden och dess snabba förändringar, att få till en god omvärldsbevakning och en förståelse för arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov.

Särskilda insatser ska göras för att stärka kunskaper inom anpassad vägledning, där individer med mer specifika behov eller personer nya i Sverige ska få samma förutsättningar att göra väl underbyggda val, och hitta vägar till arbetsmarknaden.

Syftet är också att fler personer i olika organisationer ska kunna ta ett gemensamt ansvar för individens vägledning, samt hitta strukturer för löpande samverkan med näringsliv och lokala och regionala arbetsgivare. Målet är att öka kunskaper och stärka förutsättningarna för framtida kompetensförsörjning i Östra Mellansverige, även efter projektets slut.


Kontakt

Bild på Annelie Iggström;

Annelie Iggström

Projektledare
079-0611866

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.