Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Två kvinnor och en man håller ett möte vid en stor digital skärm

KOD – Kompetensutveckling och digitala arbetssätt

Vi stärker medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden, samtidigt som vi vill bidra till att Västmanland ligger i framkant inom välfärdsteknik och digitala lärmiljöer.

Tillsammans höjer vi den digitala kompetensen hos anställda inom skola, vård och omsorg i Västmanlands kommuner

Den snabba utvecklingen av nya digitala verktyg påverkar såväl roller som funktioner inom skola, vård och omsorg. Allt fler kontakter mellan lärare, elever och föräldrar blir digitala, och inom vården och omsorgen sker nu mycket arbete med hjälp av digitala hjälpmedel. Dessutom blir möten pappersfria i allt större utsträckning. Därför har vi initierat projektet KOD Kompetensutveckling och digitala arbetssätt. Genom projektet vill vi möta de nya kompetensbehoven och genomföra utbildning för personal inom skola, vård och omsorg. Projektet ägs och drivs av Region Västmanland och pågår från den 1 januari 2023 till den 31 december 2024. Europeiska socialfonden (ESF) finansierar satsningen med 13 495 792 kronor. 

Se introduktionsfilmen om KOD-projektet

Vad är digitalisering?

Det finns tre nivåer som utgör var för sig – och tillsammans – det som avses med digitalisering. Det går således att prata om digital teknik, digitala produkter och tjänster och digitala beteenden:

 • Teknik – grunden är att information blir digital. Mängden data som skapas, vad som kan göras av dem och hur de är tillgängliga beror på olik typer av digital grundteknik.
 • Produkter och tjänster – baserat på den digitala grundtekniken tas olika produkter och tjänster fram.
 • Beteende – om tjänsterna är bra och tillgängliga skapar de användning. Återkommande användning förändrar beteenden och kan i sin tur bidra till att förändra vad som värderas viktigt. 

Källa: Jansson j., Andervin M. (2020) att leda digital transformation, s. 37.

Mer om bakgrunden till projektet

Offentlig verksamhet är inne i en omfattande digital förändringsresa. Förnyelse och utveckling har pågått de senaste åren. Det har lett till en ökad användning av välfärdsteknik. Numera sker en stor del av kontakten mellan anställda i offentlig verksamhet och kommuninvånare digitalt, som exempelvis kontakter mellan elev och lärare, vårdnadshavare och skola samt patient och vårdinrättning. Förnyelse och utveckling har även lett till att många arbetsprocesser är helt pappersfria. Dessutom har digitala mötesrum blivit en vanlig mötesform för de anställda. För att hänga med i den takt som förnyelse och utveckling sker i, behöver både centrala och verksamhetsspecifika arbetsflöden och arbetsprocesser omformas och skapas utifrån de nya förutsättningarna. Arbete behöver göras för att på ett säkert och effektivt sätt införa nya IT-system, processer och arbetsformer. Dessutom behöver personalen kunna använda tekniken. Därför behövs även kompetenshöjande insatser, som exempelvis medie- och informationskunnighet, digital pedagogik och kompetens i att leda digitala möten. I projektet KOD Kompetensutveckling och digitala arbetssätt, vill vi därför genomföra utbildningsinsatser, anpassade till såväl roller som funktioner inom skola, vård och omsorg. 


Följder av höjd digital kompetens

Många utmaningar kommer behöva hanteras under projektperioden, men det kommer även finnas många möjligheter. När individen stärker sin ställning på arbetsmarknaden, stärks även organisationen. Eftersom vi har deltagare från olika förvaltningar, finns det många samarbetsvinster att hämta genom gemensam utveckling. När fler individer kompetensutvecklas, minskar diskriminering på arbetsmarknaden. Det kan även leda till att en könssegregerad arbetsmarknad bryts. Dessutom kan nytta fortsätta att skapas – även efter att projektet är avslutat. För det krävs att organisationerna inför en struktur och ett ägarskap för projektresultaten och genomförda aktiviteter. 


Att kunna hantera sin vardag och sitt arbete

För att kunna hantera både vardag och arbete behövs insikt och medvetenhet, dels om den egna digitala förmågan, dels om vad det innebär att leva i ett digitalt samhälle. Individen måste inledningsvis förstå att tekniken alltid kommer att utvecklas. Individen måste även förstå att nyfikenheten och förmågan att använda tekniken är avgörande för att kunna följa med i den ständigt pågående teknikutvecklingen. Därför är både insikterna i teknikens möjligheter och förmågan att vara en del av det livslånga lärandet genom kompetensförsörjning kritiska. Så får individen bättre förutsättningar att kunna möta arbetsmarknadens behov och hantera omställning.

Effektmål

De övergripande effektmålen är att digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara av både anställd och organisation och leda till utveckling av verksamheten. Efter projektavslut har deltagande organisationer ökat den digitala kompetensen för ledare och medarbetare. Vidare använder deltagande organisationer sig av digitala verktyg i större utsträckning, på ett tryggare och säkrare sätt. Det handlar om:

 • Ökad digital kompetens för ledare i skola samt inom vård och omsorg
  Ledningen behöver kunskaper om ledning och styrning av digitaliseringen på arbetsplatsen samt se till att kunskapsnivåerna höjs för hela organisationen. Målet innebär även att ledarskapet ska kunna arbeta inkluderande i en digital vardag.

 • Ökad digital kompetens för medarbetare i skola samt inom vård och omsorg
  Medarbetarna ska känna sig bekväma med nya digitala arbetssätt och kunna nyttja den hjälp som digitala verktyg kan ge, på ett rättssäkert och effektivt sätt.

 • Ökad kunskap om hur organisationer och deltagare kan arbeta med livslångt lärande i en lärande organisation
  Organisationerna som deltar i projektet behöver öka kunskaper om hur organisationen blir en lärande organisation. Organisationerna behöver verktyg för att digitaliseringen av verksamheterna ska ta fart och fortsätta utvecklas.

 • Ökad kunskap om horisontella principer: Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet
  Skola, vård och omsorg har en tradition av att vara en könssegregerad arbetsplats och digitala verktyg och plattformar utvecklas ofta av män. Därför behövs utbildning om de horisontella principerna. Så kan vi öka intresse och mod bland kvinnor att utveckla digitala arbetssätt och verktyg. Så kan vi även öka kunskaper om hur de digitala verktygen kan skapa ökad tillgänglighet och inkludering.

Förväntade resultat

Projektets förväntade resultat ska bidra till att:

 • fler individer har kompetens som möter arbetsmarknadens behov och har därmed bättre förutsättningar att hantera omställning

 • organisationer erbjuder kompetensutveckling till fler individer för att stärka organisationen och individen på arbetsmarknaden

 • fler organisationer har kunskap som möjliggör för alla att delta i arbetslivet, som minskar diskriminering på arbetsmarknaden och/eller leder till att bryta en könssegregerad arbetsmarknad

 • skapa en struktur och ett ägarskap, där genomförda aktiviteter och resultat kan fortsätta att skapa nytta efter att projektet är avslutat.

Med finansiering från Europeiska socialfonden

Deltagande förvaltningar

Förvaltningar som deltar i projektet är:

 • socialförvaltning alternativt vård- och omsorgsförvaltning i Köping, Västerås, Skinnskatteberg och Fagersta

 • barn- och bildningsförvaltning alternativt utbildningsförvaltning i Hallstahammar, Surahammar, Kungsör, Fagersta, Norberg och Västerås.

För dig som ska gå eller har gått en utbildning

I nedan hittar du information som är viktig för dig som ska gå eller har gått en utbildning. 


Kontakt

Bild på Chatarina Ståhl;

Chatarina Ståhl

Projektledare
021-481 82 19
Bild på Sebastian Eriksson;

Sebastian Eriksson

Projektadministratör
021-961 40 21

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English