Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland

Nuläge – rapport från projektledningen

Nu har vår satsning för att kompetensutveckla och stärka svensk industri pågått i knappt ett och ett halvt år. Projektledningen rapporterar om nuläget och planeringen framåt.

Under april 2021 har samtliga deltagande företag i Ett kompetenslyft för Sverige kommit igång med en eller flera utbildningsinsatser. Hittills har ungefär 400 individer kompetensutvecklats inom ramen för projektet och ungefär 4500 utbildningstimmar genomförts, framförallt i digitala utbildningar.

Fysiska utbildningar har skjutits upp

Antalet individer som genomför utbildningar i Ett kompetenslyft för Sverige ökar för varje månad, men pandemin har medfört och fortsätter medföra stora utmaningar i genomförandet av praktiska utbildningar. Många av insatserna som riktar sig mot produktionspersonal är av en karaktär som gör att de inte går att ställa om till digitala aktiviteter. De har därför skjutits upp, för medarbetarnas och utbildarnas säkerhet och för att minska smittspridningen.

Lyckade dialoger med utbildningsanordnare

Tidigare under våren kunde projektledningen meddela att ett antal kurser med industriinriktning från Mälardalens högskola kan räknas in som utbildningsinsatser i projektet utöver ordinare insatser. Det förs nu en dialog mellan projektledningen, deltagande företag och högskolan för att få in projektdeltagare på kurserna redan till hösten. Även Yrkeshögskolan har presenterat utbildningar som stämmer överens med företagens behov, samt hur företagen kan vara med och ta fram nya utbildningar för att matcha framtida kompetensbehov. I kontakterna som etablerats mellan industriföretagen, högskolan och yrkeshögskolan finns stor möjlighet till fortsatt långsiktigt samarbete i kompetensförsörjningsfrågor.

Arbetet framåt

Varje företag har en utbildningsplan som följs och fler fysiska utbildningstillfällen kommer startas upp när smittläget i samhället tillåter. Projektledningen har även arbetat fram ett nytt erbjudande med nischade gemensamma utbildningar där individer från olika företag deltar. Detta för att företagen lättare ska kunna skicka iväg medarbetare på utbildningar utan större påverkan på produktionen, men även för att kunna möta viktiga utbildningsbehov som kanske bara en eller några få individer på företaget har.

Arbete med att etablera samverkan mellan företagen och utbildningssystemet samt med att öka den strategiska kompetensförsörjningen fortgår. Det gör även det löpande arbetet med att säkerställa tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering i alla delar av projektet, liksom att samverka med andra satsningar för en hållbar omställning av näringslivet.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English