Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

”Jag hoppas fler ser industrin som sin bransch”

Emma Linnman, projektledare, delar med sig av vad som är på gång i projektet och sin syn på industrins utmaningar kopplat till framtidens kompetens.


Emma Linnman, projektledare Region Västmanland

Vad händer i projektet just nu?

– Just nu är det full fart med igångsättande och genomförande av utbildningar. Vi i projektledningen och vår utbildningsleverantör har tillsammans med företagen lagt ner mycket tid på att konkretisera utbildningarnas innehåll och tidsplanering, så det är väldigt kul att många utbildningar drar igång nu under våren. Vi har även startat upp tjänstespecifika professionella nätverk inom projektet, där individer med samma yrkesroll kan mötas och lära av varandra. På ett strategiskt plan arbetar vi med att samla gruppen, hitta ett gemensamt varför och nyttja styrkan i att det är tio industriföretag som gör den här resan tillsammans.

Varför är Ett kompetenslyft för Sverige ett så viktigt projekt?

– Att hitta rätt kompetens har länge varit en utmaning för industrin. I och med teknikutvecklingen och omställningen som industrin nu genomgår behöver också individer med lång erfarenhet inom yrket bygga på sin kompetens. Det är minst lika viktigt som att rekrytera ny kompetens. Genom Ett kompetenslyft för Sverige ger vi industriföretagen en kickstart i arbetet med kompetensutveckling och når stora utbildningsvolymer. Men behovet av kompetensutveckling är större än vad som hinner genomföras i det här projektet. Det är även ett långsiktigt arbete. Att hitta framgångsfaktorer och nya samarbetsformer är minst lika viktigt som själva kompetensinsatserna, så att vi kan skapa förutsättningar för fortsatt kompetensutveckling. Här ser jag samverkan med det offentliga utbildningssystemet som en viktig och spännande del.

Det här är ett ESF-projekt med krav att tillgodose tre viktiga principer: jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Vad innebär det?

– Vi väver in dessa principer i alla insatser i projektet. Det kan handla om att vi följer upp att andelen kvinnor och män i företaget avspeglas i fördelningen av dem som får delta i utbildningar eller att vi ställer krav på att vår upphandlade leverantör anpassar utbildningarna till att kunna stärka kompetensen hos samtliga deltagare, oavsett funktionsvariation. Det kan även handla om att bredda kunskapen kring dessa frågor hos deltagande företag, individer och projektledning. I vissa utbildningsinsatser får detta en naturlig plats, exempelvis i våra ledarskapsutbildningar.

Hur tror du kompetensbehoven kommer se ut i svensk industri framöver?

– Jag har inte kompetensen att sia om hur industrins behov kommer utveckla sig rent tekniskt. Men jag hoppas att branschen kommer präglas av betydligt större mångfald, att fler ser industrin som ”sin” bransch. Och att det i sin tur leder till att företagen har lättare att hitta rätt kompetens. Jag hoppas även att det livslånga lärandet har blivit mer naturligt bland yrkesverksamma och att framtidens rekryteringsprocesser präglas av mer mod och kreativitet samt resulterar i fler spännande och innovativa matchningar!

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.