Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Två processtekniker diskuterar flödesschema vid skärm

Ett kompetenslyft för Sverige

Utvecklingen inom industrin går snabbare än någonsin. För att vi ska kunna möta utmaningarna med ny teknik och ökad konkurrens är kompetensutveckling avgörande.

Kompetensutveckling för industrin

Projektet är ett samarbete mellan Region Västmanland och tio av Sveriges största industriföretag. Genom utbildningsinsatser och strategiskt arbete med kompetensförsörjning och samverkan framtidssäkrar vi svensk industri. Anställda får en stärkt ställning på arbetsmarknaden och de deltagande företagen ökar sin omställningstakt och konkurrenskraft. Satsningen pågår mellan 1 december 2019 och 31 december 2022.

Med finansiering från Europeiska socialfonden

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

För dig som ska gå eller har gått en utbildning

Du som deltar i Ett kompetenslyft för Sverige har möjlighet att på arbetstid höja din kompetens för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Om du ska gå eller har gått en utbildning inom ramen för Ett kompetenslyft för Sverige är du en projektdeltagare. Det här behöver du göra:

1. Registrera dig på Mitt Nercia >

Innan utbildningen kommer du få ett e-postmeddelande från Nercia Utbildning med dina inloggningsuppgifter till utbildningsportalen "Mitt Nercia". I detta steg behöver du ange ditt personnummer. Du kan läsa mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter längre ner på den här sidan. På Mitt Nercia hittar du all information om din utbildning. Logga in på portalen i god tid innan utbildningen så att du hinner sätta dig in i eventuella förberedande uppgifter. 

2. Delta i utbildningen och stärk din kompetens.

3. Intyga din tid på ESF:s aktivitetsportal >

När du gått klart utbildningen behöver du intyga den tid som du lagt ner på utbildningen. Du kommer få ett e-postmeddelande från Europeiska socialfonden (ESF) när det är dags att tidrapportera. I det hittar du också inloggningsuppgifter och instruktioner. OBS: de utbildningstimmar som syns i aktivitetsportalen inkluderar även tid för självstudier och hemuppgifter.

Här kan du se en bild på processen som beskrivits ovan >
See an image of the participation process - English >

Mitt Nercia

Nercia Utbildning är projektets huvudsakliga utbildningsleverantör. I utbildningsportalen "Mitt Nercia" hittar du vilka utbildningar du är anmäld till, länkar till e-utbildningar och hemuppgifter. Här finns även kontaktuppgifter till kursledaren.

Logga in på Mitt Nercia >

Intygande av tid

Ett kompetenslyft för Sverige finansieras delvis av de deltagande företagen i form av medarbetares tid. Det är därför viktigt att du som projektdeltagare går in på ESF:s aktivitetsportal och intygar dina utbildningstimmar. Längst ner i den här fliken finns en guide till hur du rapporterar din tid i Aktivitetsportalen.

Logga in på ESF - Aktivitetsportalen >

Mer information om ESF

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder ESF projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Läs mer om vad det innebär att vara deltagare i ett socialfondsprojekt >

Hantering av personuppgifter

Region Västmanland, Europeiska socialfonden, SCB samt Nercia Utbildning behöver hantera deltagares personuppgifter för projektets finansiering samt genomförande och uppföljning.

Läs mer om hus ESF och SCB hanterar personuppgifter och deltagarregister här >

Läs mer om hur Region Västmanland hanterar personuppgifter här >

Läs Nercias integritetspolicy här >

Beskrivning av satsningen

Ett nationellt kompetenslyft

För att kunna möta den förändring som sker inom industrin i och med digitalisering och teknikskiften krävs satsningar på kompetensutveckling. Omställningen ställer stora krav på förändrad kompetens för att möjliggöra investeringar i ny utrustning och nya produktionsprocesser. Det behövs även för att utveckla nya produkter, affärsmodeller och samarbeten. Målet är att genomföra ett stort antal kompetenshöjande insatser för chefer och anställda på tio av Sveriges största industriföretag.

Deltagande företag

De industriföretag som deltar är: ABB, Hitachi Energy, Alstom, Northvolt, Westinghouse, Mälarenergi, Epiroc, Uponor, Kanthal och Systemair. 

Tre arbetsområden

Projektet arbetar med tre områden där jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling integreras i samtliga områden. De tre arbetsområdena är:

  • Kompetensutveckling
  • Strategisk kompetensförsörjning
  • Samverkan

Unik satsning

Många satsningar har gjorts från regionalt håll för att stötta små- och medelstora industriföretag i omställningen, men inga för de större företagen. Detta projekt utgör därför ett viktigt komplement och vidareutveckling av tidigare satsningar. Genom projektägarskap från Region Västmanland möjliggörs ett unikt samarbete mellan de deltagande industriföretagen. Det innebär kostnadseffektv kompetensutveckling och möjlighet att pröva arbetssätt som stöttar flera grupper och företag i utmaningarna. Genom att samla olika företags kompetenser och kapacitet att tillsammans jobba med omställning ser vi även att underleverantörer och andra företag regionalt och nationellt kommer kunna dra nytta av effekterna från projektet.

Lokal, regional och nationell påverkan

Bara i Västmanland sysselsätter industrin 37 000 personer vilket motsvarar 27 % av befolkningen. Industrin står för 54 % av det samlade förädlingsvärdet i länet, vilket är näst högst andel i Sverige. Samtidigt gör detta flera mindre samhällen sårbara, där man är beroende av de arbetstillfällen som industrin skapar. Genom att satsa på kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning kan vi öka sysselsättningen både kopplat till själva industrin och i det lokala och regionala samhället.

Projektet har även en nationell påverkan eftersom insatserna sker på arbetsställen runt om i hela Sverige, inklusive tusentals i Skellefteå och Ludvika. Projektets effekter stärker företagen och dess anställda på alla dessa platser. Bolagen omsätter tillsammans över 50 miljarder kronor där majoriteten går på export, vilket har effekter på hela rikets ekonomi. Att stötta dessa företag i omställningen är därför något som kan bidra till en ökad svensk tillväxt.

Projekt Smart kompetens

Ett kompetenslyft för Sverige bygger vidare på ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt för industrin, Smart kompetens. Läs mer och inspireras av tidigare resultat och berättelser: Projekt Smart kompetens >

Informationsmaterial för företag

Stöd för dig som ska informera om projektet

För att registrering i utbildningsportalen, genomförande av utbildning och intygande av tid ska gå så smidigt som möjligt har vi tagit fram ett kit med informationsmaterial. Materialet är ett stöd för dig som är ansvarig kontaktperson eller som ska informera om projektet internt. Hör av dig till projektledare Emma Linnman om du vill ta del av kitet.


Bild på Emma Linnman;

Emma Linnman

Projektledare
Bild på Chatarina Ståhl;

Chatarina Ståhl

Projektkoordinator

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.