Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Kvinna sitter vid ratten i en skåpbil

Så jobbar vi med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

I projekt Besökskraft är det en självklarhet att alla ska behandlas lika. Vi jobbar aktivt med att projektets insatser ska präglas av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Syftet med projekt Besökskraft är att stärka besöksnäringen och bidra till att våra deltagare stärker sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden. Vi vill att alla deltagare ska ha samma möjligheter att delta i projektets insatser och få en så bra upplevelse det bara går. Därför är vi noga med att till exempel göra det möjligt för personer med behov av anpassat stöd att delta i utbildningar, presentera en mångfald av talare på våra event och workshops och se till att sättet vi kommunicerar på är lätt att förstå och känna igen sig i.

Tre viktiga principer 

Eftersom Besökskraft finansieras av Europeiska socialfonden utgår vi från tre viktiga principer som ska omfatta alla ESF-finansierade projekt: 

 • Jämställdhet 
 • Tillgänglighet 
 • Icke-diskriminering 

Är du nyfiken på vad det innebär i praktiken? Klicka på de utfällbara flikarna för att ta reda på hur de horsiontella principerna präglar alla våra insatser.

Utbildningar

 • Digitala kurstillfällen så att alla kan delta oavsett geografisk plats
 • Vid fysiska kurstillfällen har vi valt lokaler som är anpassade för personer med funktionsnedsättning
 • Filmklipp har textats och föreläsningsmaterial, lathundar med mera har skickats ut i förväg för att underlätta för personer med hörsel- och synnedsättning
 • Information och diskussion om könsnormer och förutfattade meningar om yrken, arbetsgrupper, kunder och kollegor
 • Språkanpassningar i form av utbildningar på engelska, lätt svenska och teckenspråkstolk
 • Nolltolerans mot diskriminering eller kränkande särbehandling

Event/Workshops

 • Digitala event så att alla kan delta oavsett geografisk plats
 • Vid fysiska event har vi valt lokaler som är anpassade för personer med funktionsnedsättning
 • I val av innehåll och talare har vi tagit hänsyn till en jämn könsfördelning och de vinster som en mångfald av individer för med sig 
 • Information om de horisontella principerna och hur de genomsyrar alla delar av projektet
 • Presentationer och annat material har delats med deltagare och intresserade i efterhand så att fler kan ta del av materialet eller om någon har önskemål om att ta till sig materialet på egen hand
 • Goda exempel på hur företag kan jobba med mångfald och inkludering

Kommunikation

 • Vårt mål är att all kommunikation ska vara tydlig, transparent och lätt att förstå
 • I utbildningsmaterial och spridningsinsatser om projektet strävar vi efter att utmana rådande normer och stereotyper inom branschen. Såväl i bild- som ordval som i vilka frågor som lyfts, vems verklighet som speglas och vilka språkliga uttryck och tilltal som används
 • Löpande dialog med deltagande företag kring vilka som får ta del av kompetensutvecklingsinsatserna, vikten av att följa upp till exempel könsfördelning av utbildningsmedlen och förutsättningarna för att delta i ett ESF-projekt

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English