Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

9 december - Träffpunkt hållbarhet: Näringslivets klimatomställning

Välkommen till Träffpunkt hållbarhet och en diskussion om näringslivets klimatomställning. Träffen genomförs 9 december i samarbete med Länsstyrelsen och Energikontoret i Mälardalen.

Vårt län har stor potential att ligga i framkant i klimatomställningen. Mot bakgrund av Klimatstrategin för Västmanlands län kommer vi att diskutera näringslivets viktiga bidrag i det arbetet, både med att minska sina egna utsläpp och med att anpassa sig till de klimatförändringar som redan är ett faktum och som väntar oss framöver. Utifrån att energifrågan just nu är brännande aktuell så har vi valt att lägga extra fokus på hur vi kan stötta företagen med energieffektivisering här och nu, utan att för den skull förlora momentum i det långsiktiga arbetet.

Vår roll som främjare är att stötta företagen i den här nödvändiga omställningsresan, bidra med kunskap, verktyg, stöd och finansiering. Syftet är att vi stärker vår gemensamma förmåga att stötta företagen i dessa frågor.

Träffen vänder sig till dig som arbetar med att stötta företag i klimatomställning, energifrågor eller på annat sätt främja näringslivets utveckling, samt till företagsledare som berörs av frågan.

Träffen sker digitalt via Teams, 9 december mellan klockan 9.00 och 11.30.

 

Program

Introduktion
Inramning av dagens tema med utgångspunkt i Affärsplan Västmanland.

Nuläge och målsättning för länets klimatarbete
Länsstyrelsen Västmanland ger oss en samlad bild av läget för länet i klimatfrågan och vilka utmaningar som finns för att kunna nå klimatmålen.

Klimatanpassning
Vi får med Länsstyrelsen Västmanlands hjälp en inblick i arbetet för att anpassa samhället till ett klimat i förändring, och vilken roll näringslivet och vi som främjare spelar där.

Förutsättningar för klimatomställning och energieffektivisering
Energikontoret Mälardalen delar med sig av sina insikter om företags förutsättningar för klimatomställning, och hur kan vi stötta för att accelerera omställningen. Särskilt fokus läggs på hur vi kan stötta i energieffektivisering.

Gruppdialoger
Vi möts i grupper för diskussion och erfarenhetsutbyte.

  • Vi tipsar varandra om information, erbjudanden, projekt, finansiering och annat stöd som finns att få på området.

  • Vi utforskar våra fiktiva företagare, ”personas”, vidare utifrån dagens tema. Hur stöttar vi olika typer av företag i deras klimatutmaningar, från klimatrisk och sårbarhet till arbete med leverantörer och energieffektivisering.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.