Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Liv och hälsa ung 2020

Tillit, trygghet och framtidstro

Att känna tillit, trygghet och framtidstro är viktigt för att skapa ett jämlikt samhälle.

En viktig förutsättning för jämlikhet är att barn, unga och vuxna känner sig delaktiga, betydelsefulla och upplever framtidstro. I längden leder det till en bättre hälsa och större tillit i vårt samhälle. Att det finns tillit och sammanhållning i samhället och mellan människor är i sig viktiga förutsättningar för trygghet. 

Högre andel killar än tjejer har tillit till andra människor

Andel (%) elever i Västmanland som har tillit till andra människor

Tilliten mellan människor och till samhällsinstitutioner är en viktig resurs i samhället. Tilliten kan påverkas av att det finns stora skillnader i livsvillkor i ett samhälle. Det kan även ses som en indikation på hur väl sammanhållet och jämlikt ett samhälle är. Känslan av samhörighet, tillit och möjlighet till delaktighet är grundläggande för människors välbefinnande och hälsa. Flera faktorer påverkar den mellanmänskliga tilliten, ålder är en av dem. Tilliten till andra människor ökar med ålder, särskilt bland vuxna. En annan faktor som påverkar är hur trygg man upplever sig vara i sitt bostadsområde på dagen eller på kvällen. I Västmanland är det fler unga som har tillit till andra människor jämfört med 2017, andelen har ökat från totalt 44 till 50 procent. Som diagrammet visar är det en större andel killar än tjejer som har tillit till andra människor, en skillnad som ses både totalt men också utifrån respektive årskurs. En säkerställd ökning jämfört med föregående mätning ses även när det gäller andelen unga som litar på människor i allmänhet – social tillit.

Mindre än hälften av tjejerna känner att de alltid är trygga i sitt bostadsområde på kvällen och natten

Andel (%) elever i Västmanland som alltid känner sig trygg utomhus i sitt bostadsområde på kvällen och natten

Parallellt med att tillit till andra människor ökat har andelen som alltid känner sig trygg utomhus i sitt bostadsområde på dagen respektive på kvällen och natten minskat tydligt både för killar och tjejer i Västmanland. Mest framträdande är minskningen bland killar. Trots försämringen bland killar sedan 2017 är det en dubbelt så stor andel killar som alltid är trygga 2020 jämfört med tjejer. Den stora könsskillnaden ses i alla årskurser, vilket diagrammet visar. Inte ens hälften av tjejerna känner att de alltid är trygga i sitt bostadsområde på kvällen och natten. Ett jämlikt samhälle är beroende av en god sammanhållning. En bättre sammanhållning ger ett samhälle där invånare känner sig trygga och trivs i sitt område. Att känna sig trygg är viktigt för att kunna delta i samhället på sina egna villkor. Olika miljöer kan genom sin utformning bidra till känslor av otrygghet, särskilt bland tjejer. För att trygghet ska uppnås i bostadsområden måste trygghetsarbetet finns med redan i början av samhällsplaneringen.

Unga hoppfulla om sin egen framtid, men inte för världen i stort

Andel (%) elever i Västmanland som ser ganska eller mycket ljust på sin framtid

Alla barn och unga ska kunna känna en framtidstro. Det är viktigt att unga får känna att de har inflytande i samhället och att de har makt över sina liv. Det bidrar till självrespekt och framtidstro. Att ha framtidstro är en av de mest kännetecknande dragen bland unga som uppgett att de mår bra eller mycket bra. Tankar om framtiden är också en faktor som unga upplever att de blir stressade över. Majoriteten av alla unga i länet ser ganska eller mycket ljust på sin framtid. Däremot finns det en betydande skillnad mellan killar och tjejer. I samtliga årskurser är det en större andel killar än tjejer som ser ganska eller mycket ljust på sin framtid, vilket visas i diagrammet. För killar ses en viss försämring mellan årkurs 7 och årskurs 9. Många unga är mer hoppfulla för sin egen framtid men inte för världen i stort. I Västmanland är det 28 procent som ser ljust eller mycket ljust på framtiden för världen i stort. Även här är det en könsskillnad, det är 34 procent av killarna och 22 procent av tjejerna som ser ljust på framtiden för världen i stort.

  

Den viktigaste framtidsfrågan för världen i stort och för ungas personliga del

I Liv och hälsa ung 2020 fick eleverna i årskurs 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet svara på vilken framtidsfråga de tyckte var viktigast för världen i stort och för sin personliga del. Miljö är den viktigaste framtidsfrågan för världen i stort, vilket visas i den första figuren. Enligt ungdomsbarometern är vår miljö och betydelsen av att leva ett hållbart liv av stor betydelse för dagens unga. Inte minst utifrån hur vi ska rädda vår planet och kommande generationers framtid. Hållbarhet har blivit något som många unga förhåller sig till och Greta Thunberg är den som de inspireras av. Utöver miljön är krig, klimatet, fred, rättigheter och fattigdom viktiga framtidsfrågor för världen i stort. I den andra figuren visas den viktigaste framtidsfrågan för ungas personliga del. Det är framför allt jobb, livet, må bra, skola, familj, betyg men också att vara glad och rik. Att investera i studier och en högre utbildning är det många unga som värdesätter högt. Det innebär stabilitet och bättre förutsättningar att få ett jobb och inkomst i framtiden. Det i sin tur leder till ett gott liv med en god hälsa.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.