Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Liv och hälsa ung 2020

Mående

Att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering.

Hälsa och mående påverkas av en mängd faktorer, på olika nivåer. Bland annat socioekonomi, boendesituation, graden av socialt stöd och stress. Dessa faktorer kallas för bestämningsfaktorer. Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Tidiga åtgärder i hem- och skolmiljön främjar barns och ungas hälsa och minskar skillnader uppväxtvillkor.

Ojämlika skillnader i ungas mående mellan sociala grupper

Andel (%) elever i Västmanland och skillnader i mående

Som framgår av diagrammet finns det betydande skillnader i mående mellan olika grupper inom de sex indelningsgrunderna, vilket gör att måendet bland unga inte är jämlikt. Särskilt påtagliga är skillnader utifrån oro för familjens ekonomi och ens sexuella läggning. Av de som är ganska eller mycket oroliga för familjens ekonomi är det endast 36 procent som mår bra. Andelen unga som utifrån sexuell läggning mår bra är minst i gruppen som identifierar sig som bisexuell, på 32 procent. Även funktionsnedsättning samt kön har tydliga kopplingar till mående. Det är nästan dubbelt så många tjejer (43 procent) än killar (24 procent) som inte mår bra. Bland unga som inte har en funktionsnedsättning är det 71 procent som mår bra. Dessa skillnader kan i sin tur kopplas vidare till hälsans bestämningsfaktorer, dvs. fördelningen av olika livsvillkor och levnadsvanor.

Försämringen i ungas mående fortsätter

Andel (%) elever i Västmanland som anger att de mår bra eller mycket bra

Länets unga som mår bra eller mycket bra mår idag sämre än 2017. Minskningen ses i samtliga årskurser och tjejer mår fortfarande sämre än killar i samtliga årskurser. Försämringen sedan 2017 är mer märkbar bland killar än bland tjejer, där försämring ses i årskurs 7 och 9 men inte i gymnasiet medan bland killar är försämringen tydlig även i gymnasiet. Ser vi längre tillbaka, till 2012 är försämringen dock störst bland tjejer, där andelen som mår bra eller mycket bra minskat kontinuerligt från 78 procent till 52 procent 2020.

Kommunala skillnader i mående

Geografisk variation har en koppling till jämlik hälsa då kommuner och län har olika sociodemografiska sammansättningar, som bland annat utgörs av invånarnas födelseland, utbildning, förvärvsgrad och ekonomi. Dessa har betydelse för invånarnas hälsa. I Västmanland syns en skillnad bland unga i fördelningen av måendet mellan kommunerna. I Hallstahammar finns den högsta andelen unga som mår bra eller mycket bra på 69 procent. Därefter kommer Västerås på 68 procent och Köping på 67 procent. De kommuner som har lägst andel unga som mår bra eller mycket bra är Skinnskatteberg och Surahammar på 60 procent.

Andel (%) elever i Västmanland som anger att de mår bra eller mycket bra

Mörkare färg: Högre andel
Ljusare färg: Lägre andel

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English