Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Liv och hälsa ung 2020

Hemförhållanden

Barn och unga som växer upp under goda uppväxtvillkor som främjar deras utveckling, inlärning och hälsa har bättre förutsättningar för en god hälsa såväl under uppväxtåren som i vuxen ålder.

Det tidiga livet spelar stor roll för en människas liv, då villkoren och förutsättningarna under denna tid både påverkar barnen direkt, men också har en stor inverkan på hur livet blir i vuxen ålder. Hemförhållanden är en viktig faktor som påverkar barns och ungas hälsa under uppväxten och senare i livet. Att ha goda hemförhållanden är en viktig grund för att må bra och känna sig trygg. Det minskar även risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barn och unga.

Betydelsefulla faktorer i det tidiga livet

 

Det finns flera olika faktorer som har betydelse för det tidiga livets villkor och som samvarierar med varandra. Dessa faktorer kan både fungera som risk-och skyddsfaktorer i det tidiga livet och påverkar hälsan här och nu, men även på sikt. I figuren visas många av de faktorer som är betydelsefulla under det tidiga livets villkor. Den nedre delen av figuren illustrerar faktorer som tillsammans påverkar barns hälsa, utveckling och inlärning, och som är avgörande för hur starten av livet blir. Faktorerna i den övre delen av figuren är effekter som påverkas av hur starten i livet blir. Där återfinns även hälsa, utveckling och inlärning då faktorerna i det tidiga livet påverkar dessa faktorer även när barnen blir äldre, vilket vidare inverkar på flera betydelsefulla faktorer även senare i livet. Resterande delar på denna sida kommer utgå från Liv och hälsa ung. Det tidiga livets villkor finns med eftersom de första åren räknas som de viktigaste i en människas liv och det är då grunden för hela det kommande livet läggs.

Familjers ekonomiska situation utgör en grundläggande förutsättning för barns goda uppväxtvillkor

Andel (%) elever i Västmanland som är ganska eller mycket orolig för familjens ekonomi

Barns framtida hälsa och livsvillkor påverkas av uppväxtvillkoren och de ekonomiska hemförhållandena i unga år. Familjers ekonomiska situation utgör en grundläggande förutsättning för barns goda uppväxtvillkor. För barnens hälsa ser man tydliga effekter utifrån vårdnadshavarens socioekonomiska situation där särskilt ensamstående småbarnsföräldrar med små ekonomiska resurser är en utsatt grupp. Barn som kommer från hem med lägre socioekonomisk status har större sannolikhet att bli inskrivna på sjukhus. Dessa barn har också ökad risk att få sämre betyg, ekonomiskt bistånd, ökad risk för arbetslöshet, sämre hälsa i vuxen ålder samt lägre utbildningsnivå. Att vara ganska eller mycket orolig för familjens ekonomi påverkar elevers mående i relativt stor utsträckning. I Västmanland oroar sig unga som går år 2 i gymnasiet i större utsträckning över familjens ekonomi än de som går i lägre årskurser, vilket visas i diagrammet. I alla årskurser är det mer vanligt att tjejerna är ganska eller mycket oroliga för familjens ekonomi.

89 procent av Västmanlands unga känner sig alltid trygga i sitt hem

Andel (%) elever i Västmanland som känner sig trygg i hemmet

Att känna sig trygg och säker är ett grundläggande behov och en viktig skyddsfaktor för människors hälsa och välbefinnande. Relationerna till närstående vuxna är mycket viktiga under barnens uppväxt. Det är betydelsefullt att familjer och vårdnadshavare får stöd så att de kan ge barnen en kärleksfull, trygg och stimulerande hemmiljö. Hemmet och vår närmiljö är viktigt då en stor del av vår fritid, återhämtning och sociala aktiviteter sker här. Att känna sig trygg i bostadsområdet har stor betydelse för både trivseln och hälsan. Känslan av trygghet och stabilitet i närmiljön ger förutsättningar att själv kunna välja var man vill vistas och vad man vill göra. Familje- och hemmiljön är grundläggande faktorer för att barn och unga ska få en god utveckling. Det är viktigt att vårdnadshavarna kan erbjuda ett tryggt hem och gott föräldraskap. Idag är det 89 procent av Västmanlands unga som alltid känner sig trygga i sitt hem. En mindre men statistiskt säkerställd försämring bland tjejer ses över tid. Det är en större andel killar som alltid känner sig trygga i hemmet än tjejer, vilket visas i diagrammet.

I Västmanland upplever 14 procent av unga svåra gräl mellan sina föräldrar

Andel (%) elever i Västmanland som har föräldrar som grälar allvarligt minst en gång i månaden

Dåliga relationer i en familj har en negativ inverkan på barn och unga och kan bland annat öka risken för psykisk ohälsa. Bristande omsorg från vårdnadshavare kan få allvarliga konsekvenser för barn och unga. En utsatt hemsituation kan bland annat bero på missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet eller våld i familjen. Allvarliga konflikter mellan vårdnadshavare, kan påverka barns mentala hälsa och utvecklingen av deras sociala och känslomässiga färdigheter. På sikt kan allvarliga konflikter hemma påverka barnens akademiska prestationer och deras förmåga att i framtiden ha egna relationer. Relationen mellan förälder och barn påverkas av hur föräldrarnas relation till varandra fungerar. Bråk ger upphov till en känsla av osäkerhet hos barnet. Det påverkar även deras känsla av trygghet. I Västmanland är det 14 procent av unga som upplever svåra gräl mellan sina föräldrar. Svåra gräl mellan föräldrar har minskat över tid bland killar i gymnasiet men inte totalt sett. Upplevelsen av att ens föräldrar har svåra gräl minst en gång i månanden är vanligare bland tjejer än bland killar, vilket visas i diagrammet ovan.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.