Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#2 Balans på bostadsmarknaden

Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner är viktigt för att kunna tillgodose nuvarande länsbors behov och välkomna framtida västmanlänningar.

Även om bostadsbyggandet totalt sett varit starkt under de senaste åren har det inte nått upp till de nivåer som befolkningsökningen kräver. Idag ser vi att den socioekonomiska segregationen växer, tryggheten minskar och ensamheten ökar. Byggandet av nya hållbara bostäder måste därför fortsätta i länet för att matcha den demografiska utvecklingen. Hela länet måste arbeta för en bostadsmarknad i balans där bostadsbeståndet är ekonomiskt och socialt tillgängligt. 

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknaden i länet

Bostadsförsörjningen har stor betydelse för länets utveckling.

Tillgång till bra bostäder och goda boendemiljöer är en förutsättning för kommunernas och länets utveckling. Underskott på bostadsmarknaden skapar särskilt svåra situationer för de som är nya på bostadsmarknaden som till exempel ungdomar och nyanlända. Även hushåll med låga inkomster är utsatta. Nyproducerade bostäder har höga priser och höga hyresnivåer som dessa grupper ofta inte har råd med. Den stora utmaningen idag är att hitta lösningar för de som inte har råd eller möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad. Kommunerna har huvudansvaret för planering och genomförandet av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen bidrar genom att utveckla former för samordning kring bostäder och bostadsförsörjning, ger råd och vägledning till kommunerna samt bidrar med ett regionalt perspektiv.

Underskott på bostäder i många av länets kommuner

År 2023 bedömer Arboga, Köping och Skinnskatteberg att det råder balans på bostadsmarknaden i den egna kommunen. Resterande sju kommuner i Västmanland anger att det råder underskott. Detta innebär en liten försämring jämfört med 2022 då även Sala hade balans.

Kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget 2023

Källa: Bostadsmarknadsanalys, Länsstyrelsen
Mörkare färg: Underskott
Ljusare färg: Balans

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas med hjälp av uppgifter från den årliga bostadsmarknadsenkät (BME) och tillhörande ­analys som länsstyrelsen i Västmanland genomför. I BME ombeds kommunerna bland annat bedöma huruvida det råder brist, balans eller överskott på bostäder i den egna kommunen. BME utformas av Boverket och genomförs i hela landet.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English