Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#20 God ekonomisk utveckling

Innovation, anpassningsförmåga och kreativitet har en avgörande betydelse för länets ekonomiska förnyelseförmåga och tillväxt.

Ekonomisk tillväxt stärker individernas ekonomiska förutsättningar och ger både inkomsttillväxt, högre löner och stärkta intäkter i företagen så de kan investera, förnyas och utvecklas. Tillväxten behöver ske hållbart, samtidigt som den är en grund för att samhället ska utvecklas och för att företag ska bli konkurrenskraftiga. År 2030 har konkurrenskraften i länet stärkts och bidragit till en långsiktig ekonomisk, social och ekologiskt hållbar tillväxt.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Hållbar tillväxt

Goda förutsättningar för hållbar tillväxt

Tillsammans arbetar vi för en hållbar tillväxt i länet.

Det är genom förmågan att arbeta integrerat med hållbarhetsfrågor och genom att näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor är aktiva som vi kan åstadkomma en hållbar tillväxt för hela länet. Insatser för stärkt energiförsörjning, infrastruktur och kompetensförsörjning är också centrala för att skapa goda förutsättningar. Genom att nyttja kunskaper, teknik och genom att företag väljer att verka i länet och människor väljer att arbeta här ökar tillväxten och våra gemensamma resurser.

År 2021 var BRP per capita i Västmanlands län 399 000 kronor

BRP per person (tkr) 2021

BRP per capita i Västmanlands län är lägre än rikets BNP per capita. Länet placerar sig på den nedre halvan i en jämförelse mellan länen i landet.

Källa: SCB

*BRP = Bruttoregionalprodukt, dvs. BNP per län.

BRP steg med två procent i Västmanland år 2021

Ekonomisk tillväxt i riket och i Västmanlands län (procent)

I riket steg BNP med 5,1 procent år 2021. BRP ökade samma år med 1,9 procent i Västmanland. Sett över en längre tidsperiod är tillväxten i länet lägre än i riket och variationen mellan åren är generellt sett större i Västmanlands län än i riket. Pandeminåren 2019-2020 var utvecklingen negativ i länet, -2 procent respektive år.

Källa: SCB

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet mäts genom utvecklingen bruttoregionalprodukten (BRP). BRP är ett aktivitetsrelaterat mått över produktionen inom en region. Summan av samtliga regioners BRP är lika med rikets BNP. Enskilda läns volymförändringstal kan variera mycket mellan åren. Utvecklingen bör därför studeras över tid och volymförändringstal för enskilda år bör tolkas med försiktighet (Källa: SCB).

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English