Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#18 Fler företag och organisationer hittar rätt kompetens

Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet behöver stärkas.

I takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan bli starkare. Arbetsgivare, offentliga som privata, behöver arbeta strategiskt och aktivt med kompetensförsörjning. Länets utbildningsaktörer, på samtliga utbildningsnivåer, är centrala i den regionala kompetensförsörjningen. Utbildningar behöver planeras utifrån det regionala och lokala arbetslivets behov för att kunna stärka utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i länet. Det handlar både om att tillvarata de studenter och forskare som utbildar sig och verkar inom länet samt att attrahera kompetenser utifrån till länet. För att detta ska vara möjligt behöver alla berörda aktörer i Västmanland samarbeta.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Matchning

Tillsammans medverkar vi till en bättre matchning för länet

Att skapa förutsättningar för matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är ett prioriterat område i länet.

Det handlar dels om att synliggöra kompetensbehovet hos arbetsgivarna, dels att synliggöra utbildningsaktörernas möjligheter att medverka till kompetensutveckling. Tillsammans kan vi ta tillvara på individers reella kompetens. För att fler företag ska hitta rätt kompetens och kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga arbetar Region Västmanland med att identifiera och samordna samarbetsytor för utbildning och näringsliv. Via mötesplatser och andra forum lyfts goda exempel från länet där samverkan mellan utbildnings- och näringslivsaktörer har varit framgångsrikt.

Porträttbild på kvinna

Kompetensutveckling och digitala arbetssätt

Kompetensbristen är stor inom vården och skolan, inte minst sedan kraven på digitala kunskaper ökat. Projektet KOD fokuserar på utbildningsinstanser för att skapa en högre digital kompetens bland anställda i Västmanlands kommuner. Genom KOD kan vi motverka digitalt utanförskap. Med bättre digitala kunskaper kan personalen fokusera på vårdtagare, elever eller kollegor, i stället för att spendera tusentals timmar framför en datorskärm. (Chatarina Ståhl, projektledare, Näringsliv och kompetensförsörjning)

Andelen arbetsgivare som upplever brist på arbetskraft vid rekrytering ökar mest inom privat sektor

Andel arbetsgivare i Västmanlands län som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste sex månaderna

Det är skillnad mellan privata och offentliga arbetsgivare när det gäller brist på arbetskraft, gapet har dock minskat. Offentliga organisationer upplever fortfarande i högre utsträckning svårigheter vid rekrytering. Andelen privata arbetsgivare som upplever brist har ökat sedan hösten 2020 och ligger nu på den högsta nivån sedan 2016.

Källa: Arbetsmarknadsprognoser, Arbetsförmedlingen

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse bedöms utifrån Arbetsförmedlingens uppgifter om hur stor andel privata samt offentliga arbetsgivare som uppgett att de har svårt hitta rätt arbetskraft vid rekryteringar. Uppgifterna baseras på intervjuundersökningar som sammanställs två gånger per år.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English