Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Affärsplan Västmanland

En länsgemensam affärsplan

Det här är vår plan för hur länets näringsliv ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt för att bidra till ett starkare Västmanland.

Varför har vi i Västmanland tagit fram en länsgemensam affärsplan? Jo, för att om vi ska kunna möta våra stora samhällsutmaningar kopplat till exempelvis miljö, arbetslöshet, ekonomi och digitalisering behöver vi jobba i en gemensam riktning för att stärka näringslivet. Och för att leva upp till vår vision: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.

Mer om Affärsplan Västmanland

För vem finns Affärsplan Västmanland?

Affärsplan Västmanland 2030 har tagits fram under ledning av Region Västmanland i nära samarbete med samtliga kommuner, offentligt finansierade aktörer från vårt innovations- och företagsfrämjande system samt andra relevanta organisationer. Affärsplanen finns till för alla oss som jobbar med att utveckla näringslivet. Den är ett sätt för oss att enas om vad som är viktigt och vilka insatser som ska prioriteras.

Fyra målområden med två gemensamma utgångspunkter

Affärsplanen utgår från Västmanlans regionala utvecklingsstrategi 2030 och är en konkretisering av de områden som rör näringslivsutveckling, tillväxt och smart specialisering. I planen lyfter vi fram fyra målområden som är särskilt viktiga för länets konkurrenskraft och förmåga att utvecklas på ett hållbart sätt. Det finns två utgångspunkter som genomsyrar alla målområden: hållbar utveckling och digitalisering.

Hållbar utveckling

För att vårt län ska kunna växa på ett hållbart sätt behöver vi alltid ha med oss de tre dimensionerna av hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk) i det näringslivsfrämjande arbetet. Det innebär att tillväxten i länet aldrig får ske på bekostnad av människors välmående eller påverka miljön negativt.

Digitalisering

En fortsatt utveckling av näringslivet förutsätter att länets företag, oavsett bransch, storlek eller lokalisering i länet, använder sig av digitaliseringens möjligheter för att skapa konkurrensfördelar. Digitalisering driver också på utvecklingen av socialt, miljö- och klimatmässigt hållbara produkter, tjänster och arbetssätt. Därför genomsyrar även främjandet av digital omställning målområdena i affärsplanen.

Vägledande principer

Vi har tagit fram fem principer som vägleder oss i hur vi vill uppfattas och agera i vårt näringslivsfrämjande system i Västmanland. Principerna ska uppmuntra till ökad samverkan i genomförandet av affärsplanen och bidra till en stark gemensam kultur.

  • Vi inspirerar till samarbete. Vi är ett system av aktörer med tydliga roller. Vi delar med oss och arbetar tillsammans för att inspirera varandra och skapa mervärde för näringslivet.
  • Vi länkar en helhet. Vår fördel ligger i att vara öppna, prestigelösa och länka samman oss operativt för att ge företagare relevant stöd från ett helt nätverk av aktörer med olika styrkor.
  • Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi experimenterar och lär tillsammans, där tidigare resultat, utforskade problem och möjligheter är lika centrala som att vi vågar testa nytt och förstå våra misslyckanden.
  • Vi är inkluderande. Vi inkluderar människor med ett brett spektrum av bakgrunder, åsikter, idéer och färdigheter för att det bidrar till ett bättre näringsliv - och är schysstare och roligare så.
  • Vi tar samhällsansvar. Vi tar oss an rollen att aktivt göra skillnad på vår tids globala utmaningar, från klimat till social sammanhållning.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English